Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

05. 05. 2024 – Lenka Sedláčková

Tak jako každý rok, i letos na jaře započala rekonstrukce teplovodní sítě. Oproti loňskému roku, kdy jsme se pohybovali v širším okolí Mendlova náměstí, se nyní naše pozornost přesunula o něco jižněji, do pravobřežní části řeky Svratky. Okolí ulice Vídeňské, Polní, Vojtovy a dalších přilehlých ulic je nám archeologům velmi dobře známé – patří totiž k místům, kde se opakovaně a s oblibou usídlovali již lovci mamutů, první zemědělci, Keltové, na svých cestách do nitra Germánie zde tábořili Římané a rozkládal se zde i onen brněnský hrad moravských Přemyslovců v 11. století…

Právě z doby největšího rozkvětu brněnské aglomerace (2. polovina 11. století) se nynějším výzkumem podařilo odkrýt přibližně polovinu částečně zahloubeného domu, který je teprve čtvrtým obydlím, které pro toto období v Brně známe. Dům bohužel shořel, jak dokládají četné zuhelnatělé desky na jeho dně, stejně jako propálené stěny domu.  Z jeho zásypu se podařilo získat jen nevýrazné množství nálezů – kromě keramických zlomků však stojí za zmínku zlomek mlecího kamene, skleněný prsten nebo drobný bronzový předmět, snad součást kupeckých vážek.

První výkopy nové trasy teplovodu bohužel zasahují i do prostoru bývalého starobrněnského hřbitova. Naši skalní fanoušci si jistě vybavují rozsáhlý výzkum na ulici Vojtově v roce 2017, kdy bylo z tohoto hřbitova odhaleno více jak 600 hrobových jam a vyzvednuto přes 1200 pohřbů.

V minulých dnech jsme tedy odkryli také první hrobové situace, které mají v zásadě stejný charakter, jako při předešlých výzkumech. Zemřelí byli ukládáni do dřevěných rakví, jejich nejčastější výbavou byly růžence a jiné drobné devocionálie. Ty dokládají, že zemřelí zde byli uloženi v závěrečném období fungování hřbitova, tedy v 19. století. Na hřbitově se pohřbívalo až do založení centrálního hřbitova na Vídeňské ulici v roce 1883.

Výzkum bude v etapách pokračovat i v následujících měsících, takže věřme, že další zajímavé objevy na nás ještě čekají…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.