Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024 – Hynek Zbranek

Dnes nám vyšel článek v Industrial Archaeology Review o barvířských dílnách 18. a 19. století, je to první článek z českého prostředí v tomto periodiku, které se věnuje celosvětově industriální archeologii.
 
Archaeological Traces of Pre-industrial and Industrial Dyeing Workshops in the Czech Republic
(https://www.tandfonline.com/.../10.../03090728.2024.2328485) v anglickém periodiku Industrial Archaeology Review.
 
Archeologický výzkum industriálního dědictví a industriální archeologie je v České republice relativně novým oborem. Nicméně během posledních šesti let bylo v rámci záchranných archeologických výzkumů v místech tradičně spojených s textilním průmyslem odkryto několik historických textilních provozů (včetně pěti barvířských dílen- čtyři z nich prozkoumala Archaia Brno, z.ú.).
 
Jako první barvířská dílna byla záchranným archeologickým výzkumem v roce 2018 odkryta barvírna na ulici Křenová v Brně- majitelé postupně L. Schulz a W. Schwab z let 1771-1880 (publikováno v Archeologia Technica 30, http://archeologiatechnica.cz/node/344).
 
Následně ve stejném roce barvírna v areálu bývalé Vlněny- Schwarzova barvírna u ulice Mlýnská z let 1872-1892 (publikováno v Archeologia Technica 32, http://archeologiatechnica.cz/node/368).
 
V roce 2019 jsme ZAV odkryli relikt barvírny na ulici Dornych- Springerova barvírna z let 1852-1906 (publikováno v Archeologia Technica 30, http://archeologiatechnica.cz/node/345).
 
Komplexně byly brněnské barvířské provozy publikovány ve Zprávách památkové péče v roce 2023 (http://dx.doi.org/10.56112/zpp.2023.3.03).
 
V letech 2019-2021 probíhal nedestruktivní výzkum unikátního dochovaného reliktu barvířské dílny v Úštěku z let 1706-1868 (https://sketchfab.com/.../barvirna-2nd...). Barvírna bude publikována v nejbližších dnech v kolektivní monografii.
 
(Róbert Antal – Eliška Nová – Miroslav Nový – Michaela Ryšková – Hynek Zbranek, Barvírna v Úštěku (České předměstí č. p. 32). Relikt zaniklé technologie, in Průmyslové dědictví a památková péče, ed. Michaela Ryšková (Ostrava, 2023), v tisku.)
 
Poslední barvírnou odkrytou ZAV v letech 2014-2017 byla barvírna v Krnově (výzkum NPÚ Ostrava) fungující v mladší verzi od roku 1856 do 1. polovina 20. století. Představuje unikátní doklad využití páry při vytápění barvířských kotlů. V současnosti pracujeme na jejím kompletním zpracování.
 
Všechny barvířské provozy byly předmětem interdisciplinárního výzkumu, jehož výsledky jsou předmětem článku. Článek sleduje historický vývoj textilního průmyslu na území dnešní České republiky a popisuje postupy, které se používaly v barvířských dílnách. Výstupem je prezentace výsledků výzkumů provedených na lokalitách v Brně, Úštěku a Krnově, dokumentující možnosti záchranné archeologie, nedestruktivních průzkumů i sledování architektonického a technologického vývoje tohoto typu dílen. Příspěvek tak podává ucelený přehled průmyslového barvení na území dnešní České republiky v průběhu 18. a 19. století, včetně dokladů inovací v archeologických pramenech- využití páry v barvířských provozech.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.