Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024 – Miroslav Dejmal

V roce 2009, tedy před patnácti lety, proběhl výzkum na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou. Ten kromě vrcholně středověkého osídlení, které již bylo částečně publikováno, zachytil i situace z pravěku a raného středověku. Z pravěku se podařilo zachytit několik drobných objektů a kůlových jamek, které snad lze datovat do doby bronzové, přesněji snad do období tzv. větéřovské skupiny. Z raného středověku se podařilo mimo drobné objekty prozkoumat i jednu zahloubenou zemnici, obilní jámu a dvě mírně zahloubené stavby. Výzkum připomínáme proto, že teď konečně vyšlo zhodnocení těchto nálezů. Přičemž oněch patnáct let mezi vykopáním a zpracováním není v archeologii nic neobvyklého a mnoho výzkumů jejich autoři během svých životů vůbec nezpracují.

Článek v Studia archeologia brunensia je dostupný na: https://doi.org/10.5817/SAB2023-2-2


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.