Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024 – Šimon Kochan - Renata Neumannová

Při záchranném archeologickém výzkumu v domě Lazebnická 5 v Jihlavě, byl v roce 2021 objeven pozoruhodný reliéfní komorový kachel s vyobrazením krále Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské.

Albrecht byl v roce 1438 postupně korunován králem uherským (1. ledna), římským (18. března) a nakonec českým (29. června). Již v říjnu 1439 však umírá na úplavici. Je tedy nejvýš pravděpodobné, že kachel pochází z krátkého rozmezí let 1438-1439. Po jeho smrti mu Alžběta (dcera Zikmunda Lucemburského) porodí syna Ladislava řečeného Pohrobka.

Na výjevu můžeme vidět Albrechta se svým typickým knírem oděného ve svrchníku s dlouhými prostřiženými rukávy, kterému se říká gardecorps. Je pravděpodobné, že Alžběta byla znázorněna v obdobném svrchníku. Dvojice je vyobrazena nejpravděpodobněji s říšskými korunovačními klenoty, kdy král třímá jablko a královna žezlo. Mezi nimi je situován erb Rakouského vévodství s kolčí přilbou.

Kachel je možné spatřit v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v rámci výstavy Lucemburská Jihlava v písemných a hmotných pramenech ještě do 29. února 2024.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.