Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023 – Miroslav Dejmal

V srpnu jsme ve spolupráci s NPÚ ÚOP Brno opět měli možnost vrátit se na Pernštejn. Tentokrát se jednalo o dvě drobné sondy na 1. předhradí, při jeho severovýchodní hradbě. V první sondě, která se nacházela asi 20 m severněji od dnešní brány k Nedvědici, jsme zjistili, že starší hradba z konce 15. století, která zde asi stála, byla nejspíše zcela stržena. V první polovině 16. století ji nahradila nová hradba, která navazuje na nově budovanou bránu směrem k Nedvědici. Tato hradba je osazena tzv. kalhotovými střílnami. Ty se dnes nacházejí těsně nad úrovní terénu, ale nám se podařilo odhalit původní povrch, z kterého byly obsluhovány. Odhalili jsme i základ (tzv. předzáklad) zdiva, původní stavební úroveň a jeho založení do navětralého skalního podloží.
Výstavba drobného bastionu s branou a navazující hradby s kalhotovými střílnami v první polovině 16. století, svědčí o rozhledu a kontaktech posledních Pernštejnů, kdy tyto prvky nejblíže známe, ze stejného období, hlavně z Uher, a kde jsou dílem progresivních italských pevnostních architektů. Snad přímo někdo z nich, nebo někdo z okruhu jimi vyškolených lidí se na stavbě tohoto úseku opevnění na Pernštejně podílel. Stejně tak použití kalhotových střílen je opět pro naše území výjimečné a v tomto rozsahu je u nás aplikováno pouze na Pernštejně. Za stavitele tohoto hradebního úseku lze snad považovat Jana II. z Pernštejna. Bohužel k tomuto u nás unikátnímu úseku hradby, který představuje i asi nejhodnotnější prvek celého 1. předhradí, patří i dnes staticky ohrožený úsek severovýchodního ohrazení předhradí, který hrozí zřícením.
Druhá sonda se nacházela blíže tzv. Hájence. Zajímavým zjištěním byl nález postupně tří úrovní podlah (dvě prkenné a jedna hliněná). Byla tak potvrzena existence, patrně hospodářské, budovy v těchto místech, která byla dosud předpokládaná pouze na základě nečetných indicií. Důležitým nálezem byly i straší zdiva ve spodní části sondy, které dokládají starší, snad již středověkou hospodářskou zástavbu v prostoru 1. předhradí. Pro rozměr sondy a právě kvůli zdivům jsme nemohli pokračovat hlouběji. Nicméně sonda naznačila složitější vývoj zástavby na předhradí a četné úpravy severovýchodní hradby předhradí, kterou asi vždy provázely statické potíže.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.