Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023 – Šimon Kochan - Michal Vopálenský

Díky rentgenové tomografii se nyní podařilo identifikovat obraz na loni objeveném razidle z Jihlavy a tím určit, že sloužilo k ražbě brakteátů Přemysla Otakara II.
Tomografické zařízení TORATOM, provozované v Centru Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, umožnilo nalézt pod vrstvami korozních produktů původní podobu hlavy mincovního razidla ze 13. století. TORATOM disponuje dvěma nezávislými zdroji rentgenového záření v kolmém uspořádání. Zařízení bylo vyvinuto v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AVČR a je chráněno evropským patentem. Při identifikaci struktur skrytých pod nánosy korozních produktů na kovových archeologických nálezech se využívá toho, že rentgenové záření je v korozních produktech tlumeno méně, než v kompaktním kovu. Pokročilým zpracováním tomografických dat je pak možné korozní produkty virtuálně odstranit. Takto se podařilo zviditelnit hlavu razidla v dostatečné kvalitě tak, že bylo možné rozeznat symbol dvou lvů s přilbami a dvě písmena a následně určit druh ražené mince.
Obraz na razidle odpovídá střednímu brakteátu krále Přemysla Otakara II. ze 70. let 13. století. Jedná se o typ Cach 977. Nyní můžeme říci, že se v Jihlavě razil tento typ brakteátu, což jsme dosud nevěděli. Významným zjištěním je též způsob napojení vlastního razidla na ocelový trn, který je v tomografické vizualizaci jasně patrný. Do této doby byla hloubka zapuštění a technologie spoje předmětem domněnek a hypotéz, dnes máme díky tomografii zcela jasný obraz toho, jak je skutečně trn v razidle uchycen.
Razidlo patří do souboru vybavení královské mincovny v Jihlavě z konce 13. století. Tento soubor byl objeven v březnu roku 2022 a jedná se o zcela unikátní nález v evropském měřítku. Jak už jsme informovali v předchozím příspěvku, Archaia Brno, z. ú. je za tento nález nominována na cenu Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu v kategorii Objev.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.