Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023 – P. Duffek–K. Těsnohlídková–V. Gondžalová–A. Kuchař–E. Bílková

Zatímco vysočinu sevřel mráz a stavební ruch skoro utichl, věnujeme se zpracování výzkumů z minulých let. O výzkumu na zámku v Červené Řečici jsme referovali v říjnu roku 2020 a slíbili jsme, že o dalších výsledcích budeme pravidelně informovat. Terénní část výzkumu byla ukončena v říjnu loňského roku. Aktuálně se věnujeme mimo jiné zpracování nálezů z exkavace studny ve dvorním přístavku situovaném jihozápadně od barokního vstupního křídla zámku (vystavěno v letech 1651–1654). Studna vybudovaná ve vrcholném středověku sloužila později jako odpadní jímka pro kuchyňský provoz ve vedlejších prostorách přístavku. Obsah jímky lze předběžně datovat od 90. let 17. století do 60. let 18. století, kdy objekt zámku vyhořel a následně byl stavebně upraven. Po celou tuto dobu byla Červená Řečice v majetku pražského arcibiskupství.

Výplň jímky se aktuálně nachází ve zhruba 100 banánových bednách. Různé druhy zastoupených artefaktů jsou postupně zpracovávány. Největší podíl v souboru má keramický materiál od drobných fragmentů po kompletně rekonstruovatelné tvary. Ten již byl umyt a aktuálně probíhá jeho inventarizace spojená s vyhodnocením a kresebnou a fotografickou dokumentací vybraných kusů.

V keramickém materiálu je kromě převažující složky vnitřně glazovaného a zakuřovaného nádobí představovaného především hrnci, poklicemi, pekáči či trojnohým pánvemi zastoupeno i honosnější zboží spojené se stolováním vyšších společenských tříd. Patří sem především mezzomajolikové a malované talíře a široké tvarové spektrum zdobených džbánů, mís či šálky opatřených oboustrannou glazurou či fragmenty kameninového zboží a miniaturních patrně lékárenských nádobek.

V jímce se nacházel také zvířecí osteologický materiál, usně, kovy, dřevěné artefakty, ojediněle cínové nádobí. I těmto nálezům postupně věnujeme pozornost. Stejně tak nás čeká analýza písemných pramenů pro dobu využívání jímky, která by mohla doplnit výpověď archeologických pramenů.

Vyhodnocení celého nálezového celku si určitě vyžádá ještě několik sezón, přesto lze konstatovat, že tyto nálezy poskytují jedinečnou sondu do všedního života v prostředí církevní aristokracie.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.