Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022 – Miroslav Dejmal – Michala Přibylová – Lenka Sedláčková – Jakub Š

K jednomu z nejdůležitějších lesních řemesel náleželo uhlířství, tedy výroba dřevěného uhlí. Dnes již skoro pozapomenuté řemeslo má své kořeny už v pravěku. Zpracovávání kovu vždy vyžadovalo dřevěné uhlí, a čím více se kovové artefakty stávaly běžnou součástí hmotné kultury našich předků, tím více rostla spotřeba a produkce dřevěného uhlí. K uhlířství existuje samozřejmě celá spousta pramenů a jedním z nich jsou i milířiště. Tedy uměle vytvořené plošiny, které sloužily ke stavbě milíře, ve kterém bylo uhlí vyráběno. Pozůstatky těchto plošin se dnes v obrovských počtech nacházejí v našich lesích. Jde určitě o tisíce a desetitisíce plošin, možná více. Na první pohled se dají lehce přehlédnout, ale trochu trénované oko je dokáže snadno rozeznat. K jejich rozeznání jsou nám dnes nápomocny i moderní technologie v podobě leteckého laserového skenování, které také dokáže mnoho milířišť identifikovat. Bezpečně ovšem každý tzv. plac, ale prozradí obrovské množství uhlíků, které se nachází většinou hned pod lesní hrabankou.
 
V rámci šířeji koncipovaného projektu (společně s VÚKOZ, Karlovou a Zemědělskou univerzitou) jsme se mohli v letech 2019 až 2021 podílet na zkoumání několika milířišť v rámci různých oblastí ČR. Není to zrovna o atraktivních nálezech, ale i tak archeologie dokáže přinést důležité výsledky. Nedávno jsem některé z nich i publikovali. Ale i tak nám stále zbývá hlavní úkol. Identifikovat stopy po středověké výrobě dřevěného uhlí. Námi zkoumané milířiště souvisí, jako asi většina, s provozem raně novověkých vysokých pecí, kde dřevěné uhlí bylo nahrazeno až okolo poloviny 19. století uhlím. Až tedy budete příště bezcílně bloumat v lesích, zkuste se podívat, zda nějaké milířiště náhodou neobjevíte.
 
O některých vybraných výsledcích, které byly učiněny v rámci výzkumu, kterého jsme se účastnili se, můžete dočíst v nedávno vyšlém článku:
 
Na polohu vybraných milířišť se pak můžete podívat pomocí prohlížeče na www stránce projektu:

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.