Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022 – Miroslav Dejmal – Michala Přibylová

Jelikož realizujeme výzkumy ve Veselí nad Moravou opakovaně, podařilo se nám již několikrát přispět k poznání opevnění tohoto drobného středověkého městečka. V roce 2009 jsme zkoumali úsek hradby za kostelem. V roce 2010 pak tzv. Horní bránu vedoucí z ostrova na Předměstí. V roce 2021 jsme zkoumali část jižního úseku hradby i se zdivem bašty. Tento rok se také poštěstilo. Po již často obvyklém začátku, kdy stavební práce nikdo neohlásil, jsme se nakonec přesto dostali k rekonstrukci objektu na Bartolomějském náměstí č. p. 47. Nás samozřejmě při rekonstrukci hlavně zaujala oprava jednoho z mála dochovaných úseků hradební zdi ve Veselí. Zeď tvořila zadní část dvora a z vnější strany se k ní přimykaly mladší budovy. Samotná hradba vznikla patrně v 15. století a byla poměrně mělce založena. To jsme zjistili již před lety a dnes se to opět potvrdilo. Bohužel, mladšími úpravami zdi se nedochovala původní koruna zdiva, kde by se dal případně předpokládat ochoz, či jeho zbytky. Samotný zkoumaný úsek hradby byl značně upraven mladší parazitní zástavbou, ale i tak se jedná o jeden ze tří intaktně zachovaných úseků Veselské hradby a o jediný dobře viditelný. Bohužel samotné zdivo bude během rekonstrukce ubouráno ze statických důvodů z dnešních 4 - 5 m na výšku pouhých 1,5 m. Nad rámec našeho podpovrchového výzkumu jsme se rozhodli tedy zdivo na rychlo alespoň zdokumentovat. Kdo tedy máte cestu okolo Veselí, rychle se na hradbu podívejte. Za chvíli bude větší část pryč... Hradbu lze bezpečně spatřit z ulice Kožešnická přes oplocenku.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.