„Starý“ Havlíčkův Brod

20. 02. 2022 – Jakub Těsnohlídek, Kateřina Těsnohlídková, Josef Krpálek

Město Havlíčkův Brod (dříve Německý či Smilův) bylo založeno Smilem z Lichtenburka krátce po polovině 13. století. Z písemných pramenů ale víme, že mu předcházela osada Brod, tradičně situovaná na mírné návrší na pravém břehu řeky Sázavy, asi 500 m západně od současného centra, někde v okolí kostela sv. Vojtěcha. V písemných pramenech je zmiňovaná k roku 1234 (Kuča 2000, 49). Archeologické doklady existence osady, její přesné polohy či rozsahu do nedávné doby chyběly.
Při bourání historického statku U Vojtěcha, na parcele východně od kostela, se nám podařilo ovzorkovat a zdokumentovat mocnou kulturní vrstvu, bohatou na materiál ze 13. století, obsahující i keramiku z počátku století. Nalezené uloženiny se pravděpodobně nacházely v druhotné pozici, ale i tak poukazují na přítomnost původní předkolonizační osady v nejbližším okolí staveniště. Investor (město Havlíčkův Brod) plánuje na parcele v budoucích letech výstavbu nové křižovatky, máme se tedy na co těšit.
 
Kuča, K., 2000: Města a Městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Praha.
Knápek, A., 2015: Havlíčkův Brod, Kamerový systém v areálu hřbitova Sv. Vojtěcha. Nálezová zpráva Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod č. 2015/2.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.