Svatá Dorota z Leitnerky

15. 06. 2021 – Lenka Sedláčková – Denisa Wachbergerová

Stavební práce jsou v Brně v plném proudu na každém rohu, a tak i my máme stále plné ruce práce. Denně odkrývané archeologické situace a jejich následné zasazení do kontextu dějin města Brna v jeho jednotlivých etapách historického vývoje nám s přibývajícími výzkumy postupně dotváří jeho historický obraz. Také movitý nálezový fond se nám denně rozrůstá o několik banánových beden, jejichž obsah v sobě ukrývá výpověď o běžném životě a každodenních činnostech tehdejších obyvatel Brna.

Některé nálezy nám však dovolují nahlédnout také do (nejen) archeologicky hůře zachytitelných oblastí lidského života, a to do světa představ a emocí. Jedním z takových předmětů může být i zlomek ženské keramické plastiky, která pravděpodobně zpodobňuje svatou Dorotu. Košík, který žena drží v levé ruce, je totiž jedním z jejích atributů (měl by být naplněn ovocem a růžemi; legendu si zájemci jistě snadno dohledají). Svatá Dorota, pro víru v Krista popravená na počátku 4. století, byla oblíbenou světicí i u nás, jak dokládají písemné památky, a to dokonce již ze 14. století (Gebauer 1877).

Drobné keramické plastiky v podobě madonek a světic plnily funkci jakýchsi amuletů, které chránily jejich majitele před nemocemi, neštěstím a zároveň měly zajišťovat vše dobré v jeho životě. Mohly být součástí domácích oltáříků i suvenýrem z poutních míst a jsou zajímavým dokladem osobní zbožnosti tehdejších lidí.

Nález pochází z odpadní jímky, kterou předběžně datujeme do 16. až 1. poloviny 17. století.

 

Literatura

Gebauer, J. 1877: Legendový příběh sv. Doroty v literatuře české a staročeská píseň ku sv. Dorotě, Listy filologické a paedagogické, roč. 4, č. 3/4, s. 206-224.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.