Křídlovičtí koníčci

19. 05. 2021 – Lenka Sedláčková - Denisa Wachbergerová

Procházíte-li v Brně od Ronda k Mendlovu náměstí po ulici Křídlovické, můžete v těchto dnech nakouknout na jeden z našich výzkumů. Odkryv novověké zástavby a jejího hospodářského zázemí doplnily i tři pohřby koní. Dva koně byli již v minulosti částečně poničeni mladšími zásahy, třetí byl zachován téměř kompletně, včetně podkov. Předběžně předpokládáme, že koně zde byli zakopáni v období novověku, pravděpodobně někdy v 18. století. Pohřby domácích zvířat v hospodářsky využívaných částech parcel nejsou zcela neobvyklé a zvláště na brněnských předměstích se s tímto fenoménem občasně setkáváme. Pravděpodobně se jednalo o zvířata nemocná, která po uhynutí nemohla být dále zpracována.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.