Bratislavská ulica v dobe kamennej

25. 04. 2021 – Michal Bučo

Ako vyzerala ulica Bratislavská v dobe kamennej? Na túto otázku postupne nachádzame odpovede aj počas dnešných dní.
Na prelome marca (března) a apríla (dubna) sme sa pustili do výskumu v areáli bývalých pekární v rámci stavebného projektu bytoveho komplexu, ktorý pripravuje brnenská spoločnosť DOMOPLAN.

Už počas prvých dní sme narazili na doklady osídlenia z mladšej doby kamennej, neolitu – konkrétne kultúry s lineárnou keramikou (5600-5000 pr.n.l.). Na základe tvaru a výzdoby keramického materiálu bola bližšie datovaná ako tzv. šárecký stupeň (cca 5000 pr.n.l.). Prvé nálezy sa podarilo zachytiť v skultúrnenom pôdnom type (40 -50 cm nad sprašovým podložím). Z neho vychádzali jednotlivé zahĺbené jamy (pece, kolové/stĺpové jamy, zásobnice a ostatné sídliskové objekty).

Okrem typicky zdobených nádob sa nám podarilo zachytiť aj niekoľko praslenov, kostených šidiel a zaujímavého kosteného predmetu, ktorý mohol slúžiť na zdobenie keramiky.

Počas roku 2006 prebiehal výskum Archaie Brno z.ú. na blízkej ploche Cejl 73, kde sa okrem iného podarilo zachytiť 11 objektov datovaných do obdobia kultúry s lineárnou keramikou. Vzdialenosť medzi skúmanými plochami činí približne 120 m. Tu sa ukazuje dôležitosť čiastkových informácii z jednotlivých skúmaných parciel, ktoré postupne dotvárajú ucelený pohľad na danú problematiku.

Pre zaujímavosť, na druhom konci ulice Přádlacká na rohu s ulicou Francouzská sa v roku 1891 podarilo objaviť hrob šamana. Jeden z najvýznamnejších nálezov európskeho paleolitu.
Počas výskumu sme narazili aj na doklady mladšieho osídlenia. Tomu sa budeme venovať v ďalšom príspevku.

https://www.archaiabrno.org/home_cs/…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.