Drobný výzkum nádvoří kláštera v Dolních Kounicích

22. 04. 2021 – Marek Peška - Martin Fojtík

Nedaleko Brna se nachází zřícenina někdejšího premonstrátského kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Založil jej léta páně 1181 Vilém z Pulína. Po určité regresi v 16. a 17. století se dostal do majetku strahovských premonstrátů, kteří zde v průběhu 18. století na místě starších klášterních budov postavili nový, dodnes stojící barokní konvent. V roce 1808 prodali klášter Ferdinandovi z Dietrichštejna a tím konvent definitivně zanikl. 

Naše společnost, zde v minulosti prováděla řadu drobných akcí, z nichž nejvýznamnější byl odkryv nejstarších románských částí kláštera pod barokním konventem. Viz náš zápisníček z roku 2012 (zde i více k historii kláštera):

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=526

Nyní současný vlastník, kterým je Biskupství brněnské přistoupil k rehabilitaci dvora. Ten má být snížen o cca 0,7 m. V těchto místech byl ve středověku situován někdejší rajský dvůr, nicméně jsme na jeho úroveň dospěli pouze sondami, neboť původní terén je skryt cca 1,8 m pod dnešním nádvořím. Po odhalení základů hospodářských staveb z 19. století se nám podařilo začistit někdejší kamennou barokní dlažbu, která náležela k baroknímu konventu z 18. Století. Ještě nás čeká dokumentace výkopů pro inženýrské sítě, která může přinést zajímavé poznatky o dispozici středověkých klášterních budov.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.