Nosorožec z Vídeňské

15. 04. 2021 – Lenka Sedláčková

Výzkumy v okolí ulice Vídeňské v Brně již mnoho let přinášejí množství zajímavých a unikátních nálezů. A výjimkou není ani nynější, byť drobný, výzkum při budování přípojky teplovodu na dvorku domu Vídeňská 11.

Kromě pravěkého (neolit - kultura s moravskou malovanou keramikou) a raně středověkého osídlení z 11. století se podařilo zachytit i osídlení z mladšího paleolitu - epigravettienu.

Výzkum paleolitu, resp. zjištětí paleolitického osídlení bývá mnohdy spíše náhodné. Paleolitické nálezy se totiž nacházejí pro archeology v tak trochu „neviditelné vrstvě“. V terénu se neprojevují nijak viditelnými zásahy, jak jsme běžně zvyklí, ale jsou “ukryté” pod vrstvami vytvořenými přírodou po skončení poslední doby ledové, které jsou však z archeologického hlediska sterilní. 

Díky naší dlouholeté činnosti v Brně však již většinou tušíme, kde co hledat, na co se zaměřit. A protože v blízkém okolí našeho výzkumu bylo již v minulosti paleolitické osídlení zjištěno, ani chvilku jsme neváhali podívat se o něco hlouběji, než obvykle kopeme. 

Kamenné úštěpy na sebe nenechaly dlouho čekat a třešničkou na dortu nám byla spodní čelist nosorožce srstnatého, který tak obohatil dosud známé spektrum fauny ze starších výzkumů (mamut, kůň, sob, vlk). Stáří nosorožce lze analogicky k již známým nálezům v okolí odhadnout na 15.-18. tisíc let. Relativně dobré dochování nálezu však skýtá možnost i přesnějšího datování pomocí radiokarbonové metody. A protože výzkum paleolitu je specifický, přizvali jsme na pomoc kolegy z Moravského zemského muzea, kteří nález odborně vypreparovali, vyzvedli a také odborně zhodnotí, za což jim patří náš dík.

Za rekonstrukci nosorožce mnohokráte děkuji Davidovi!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.