Hradby ve Veselí nad Moravou

14. 04. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík

Po několika letech jsme se vrátili zpátky na Bartolomějský ostrov ve Veselí nad Moravou. Pokud pomineme starší osídlení z pravěku a raného středověku, byl ostrov osídlen již od poloviny 13. století. Po polovině 14. století získává zdejší osada i městská práva. Šlo o rozsahem nevelké poddanské městečko se specifickou polohou na ostrově v řece Moravě. K správnému městu samozřejmě patří i hradby. Ty se do dnešních dnů dochovaly pouze v náznacích jako součást některých domů. Poprvé jsme měli možnost zkoumat krátký úsek hradeb při rekonstrukci náměstí. Za dnešním kostelem sv. Bartoloměje jsme zachytili relikt 1,2 m široké hradby, která město vymezovala na východní straně. V roce 2010 jsme při rekonstrukci Zámecké ulice zachytili i část tzv. Horní brány, kterou se do města vstupovalo.
K objevu nového úseku hradby došlo minulý týden. A to na ulici Rybníček, tedy na jižní straně původního města. Již dříve jsme zde průběh hradby předpokládali. Výkop pro budoucí garáž odhalil přibližně 5 m dlouhý úsek zděné hradby. Hradba má opět šířku 1,2 m. Zachytit jsme dokázali i starší terény pod hradební zdi. Samotný vznik opevnění pak můžeme zařadit někdy do první poloviny 15. století. Kromě samotné hradby jsme zachytili i další úsek zdiva, který můžeme interpretovat jako část obranné bašty. Ta byla dle nalezeného úseku nejspíše oblá. Což koresponduje s vyobrazením z roku 1719, které zatím bylo jedinou indicií k existenci bašt městského opevnění. Založení hradby bylo poměrně mělké pouze cca 0,5 m pod terén, což ovšem není nikterak výjimečné. Plně kamenná podoba hradby dokazuje ekonomickou sílu městečka, zvláště když uvážíme, že kámen se musel dovážet z poměrně velké vzdálenosti. Zánik hradby jistě souvisí se zachycenou statickou poruchou, kdy se část hradby sesunula jižním směrem. Zda tento sesuv souvisí s místním písčitým podložím, či je to výsledek nějaké válečné akce, výzkum pro svůj rozsah nemohl zjistit. Jednotlivé výzkumy ve Veselí nám postupně umožňují rekonstruovat podobu nejen zdejších hradeb. Aktuální výzkum přinesl i další významné poznatky a nálezy, ale o těch zase až příště…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.