Vápenná pec Bystré (okr. Svitavy)

07. 07. 2020 – Hynek Zbranek

Občas člověka zaujme, co vidí kolem sebe při cestě autem, a tak nás komín vysoký 13 m, který byl vidět už z dálky, zaujal. Vydali jsme se tedy na průzkum a narazili jsme na zbytky vápenné pece a opuštěný lom nacházející se v jižní části katastru Bystré při silnici do Niklovic. 

Jednošachtová vápenná pec patrně z konce 19. století stojící u města Bystré nedaleko Poličky je zajímavým dokladem vývoje vápenictví v regionu. Objekt situovaný ve volné krajině v návaznosti na malý lom je dnes dochován v torzálním stavu a bez dřevěných provozních částí. Bohužel nejsou známy doklady vzniku pece. Jádro stavby tvoří mírně kónická šachtě zděná z cihel se dnem svažujícím se k vyhrabovacímu otvoru. Z vnějšku je pec opatřena kamennou dvoustupňovou hranolovou obezdívkou, dodatečně ztuženou železobetonovým věncem. Výše se proti vyhrabovacímu otvoru nachází otvor topeniště a pod krycí deskou obezdívky zavážecí otvor. Dřevěné části provozní budovy a zavážecí lávka zanikly (viditelné ještě na fotografiích z let 1958- 1968), poškozená je koruna komínu a obruče, kterými byla stažena. Budovu vápenky v lepším stavu jste například mohli vidět ve filmu režiséra V. Jasného- Všichni dobří rodáci z roku 1968.

Po ukončení těžby v ložisku je objekt v soukromých rukou a bez využití, od přelomu 50. a 60. let 20. století chátrá, v současné době je součásti areálu střelnice. Při průzkumu jsme náhodou objevili i kešku, pro zájemce souřadnice viz odkaz. Doporučujeme, pokud pojedete okolo, než úplně zaroste náletovými dřevinami.

Další odkazy

http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi/ceske-a-moravske-vapenky/bystre.php

https://www.pamatkovykatalog.cz/vapenna-pec-14611122

http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V004488

https://www.geocaching.com/geocache/GC1E9RH_vapenka-bystre?guid=75e53953-e1d5-4d6c-9a83-0c4b3908a191


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.