Počtení z poloviny 19. století…

15. 04. 2020 – Miroslav Dejmal

Ne vždycky se najdou zajímavé artefakty jen pod zemí. V rytířském sále zámku v Moravském Krumlově byl při bouracích pracích, které souvisejí s adaptací prostor pro Muchovu epopej, odhalen bývalý průchod do dnes už neexistující místnosti. Tato místnost se nacházela severně od sálu v přístavku, který již neexistuje. Mimochodem jeho část, o patro níže, jsme objevili nedávno v souvislosti s opěráky, o kterých jsme již informovali. Průchod, později jen výklenek, byl zazděn patrně při úpravách okolo poloviny 19. století. Snad tehdejší dělníci chtěli po sobě nechat nějakou památku a ve výklenku zanechali celou sérii novin z let 1847 a 1848. Tedy i z památného revolučního roku. Nika byla patrně znova otevřena v roce 1951, kdy zde byl přihozen i jeden výtisk rudého práva a jeden fotografický negativ. Od té doby již čekal výklenek se "svými" novinami znovuobjevení až do dnešních dnů. Kdo je jazykově vybaven se může začíst do úvodníků z poloviny 19. století…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.