Archeologická vajíčka - tzv. pisanky

13. 04. 2020 – Michala Přibylová - Lenka Sedláčková

Ve včerejším článku David shrnul význam a tradice zdobení vajíček, které sahají hluboko do starověku, ba i pravěku. Přestože odraz duchovního života našich předků bývá v archeologických pramenech mnohem hůře čitelný, než jakási „každodennost“, přináší archeologie i tentokráte několik zajímavých dokladů ve spojitosti se symbolem zdobeného vajíčka.

V našem prostředí jsou to sice jen ojedinělé (a tedy unikátní) nálezy, ale o to zajímavější. Pomineme-li nálezy vajíček v hrobech, máme na mysli především pestře glazovaná keramická vajíčka – tzv. pisanky, které se snad jako domácí nápodoba nacházejí i v kamenném provedení.

Z brněnských výzkumů prozatím známe dva exempláře. Jedná se o „klasickou“ keramickou pisanku, jejíž povrch je opatřen tmavou (v obecném dojmu hnědozelenou) glazurou s typickým „vlnkovitým“ motivem z citrónově žluté glazury. Vajíčko je duté, s kuličkou uvnitř. Druhý nález představuje polovina kamenného vajíčka s bohatou rytou výzdobou na povrchu. Oba nálezy můžeme zařadit obecně do 11.-12. století.

Unikátnost těchto nálezů dokresluje i skutečnost, že kromě brněnských jsou z Moravy známé snad jen tři exempláře keramických glazovaných pisanek z Olomouce, odkud pochází i tři vajíčka kamenná, avšak nezdobená.

Obecně jsou nálezy tzv. pisanek typické především na území  Ruska a Ukrajiny, tedy v oblastech někdejší Kyjevské Rusi. Zde byly s jistotou vyráběny a odtud se také dostávaly do okolních oblastí, zvláště do skandinávských zemí a Polska, kde snad byly později také produkovány. 

Vejce je především symbolem života, znovuzrození, plodnosti i krásy. Jako chrastítko má jistě i funkci ochrannou, je to i symbol oslav příchodu jara, v mnohých kulturách byla vajíčka důležitou součástí vybraných her. Pro každého z nás tak může mít jiný význam - ať si každý vybere, co je mu blízké!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.