Historie košíkářství

03. 04. 2020 – David Merta

Kniha paní Karin Ledecké, Šikmý kostel, začíná tím, jak skupina žen jde koupit sůl z Karwiné, to je Karviná, do polské Wieliczky. Nají na sůl nůše. Protože jsem někde četl, že náklad skleněných artefaktů někdo dopravoval také v nůši, rozhodl jsem se tento fenomén probádat víc, co mně internet dovolí. Ty nůše byly předpokládám proutěné. Zde je tedy výsledek.

Odhadnout dobu vzniku košíkářství jako plnohodnotného řemesla je velmi obtížné. V tomto oboru se totiž používají přírodní materiály (obilí, dřevo, tráva), které podléhají přirozenému rozkladu. Existenci tohoto řemesla před mnoha tisíci lety tak můžeme spíše jen odhadovat. Prostě bylo tady pořád, dělalo se tak víc věcí, které se používaly rozličně. Materiál na košíkářství byl také rozličný…

Existují archeologické nálezy, které stáří košíkářského řemesla potvrzují. Jedná se např. přes 7000 let staré fragmenty košů vyrobených z palmových listů, ve kterých byly uložené zabalené lebky a kosti. Pokud chceme jít ještě dál do historie, nebo třeba nález pleteného sandálu z americké jeskyně Catliw Cave, který je starý asi 10 000 let.

Nejstarším dochovaným košíkářským předmětem z našeho území jsou zbytky rybářských vrší k odchytu ryb. Nalezeny byly v Mikulčicích a spadají do období Velké Moravy. Z tohoto výčtu je zřejmé, že pletení košíků sloužilo pro vyrábění nejrůznějších pomůcek, především právě v oblasti rybolovu a lovu či odchytu obecně.

Nachází se jak koše a jejich pozůstatky, tak i různé otisky v hlíně i mazanici. Archeologicky. Zvláštní otázku pak představují pletené ploty…pole hrázdění domů a pod.

 

http://debhart.co.uk/history-of-basket-weaving/

https://www.spektrumzdravi.cz/remesla/kosikarstvi-remeslo-s-bohatou-historii-po-celem-svete


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.