Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

02. 04. 2020 – Róbert Antal

Už dlhšiu dobu vykonávame archeologický dohľad nad rekonštrukciami parovodov v Brne, ktoré sú v réžii
Teplárny Brno (viac info o celom projekte na https://www.teplarny.cz/vykopove-prace/ ). Keďže výkopové práce prebiehajú v tesnej blízkosti ciest a rôznych starších sietí, veľakrát sú už archeologické terény porušené a na nás tak veľa zaujímavej práce neostáva.

Výnimky však potvrdzujú pravidlo a s jednou takou sme sa stretli na ulici Polní. Kto trochu sleduje archeológiu v Brne tuší, že oblasť okolo dnešnej Vídeňskej ulice je historicky veľmi zaujímavá – rane stredoveká rotunda, pohrebisko či kamenná cesta to jednoznačne dokazujú.

Preto sme viac archeologických situácií čakali aj na Polní a naše očakávania sa potvrdili. V trase nového parovodu sme približne za dva týždne objavili vyše 100 objektov a tak sa z archeologického dohľadu stal takmer regulárny záchranný výskum. Podľa získaných nálezov vieme potvrdiť dlhé využívanie lokality, najstaršia keramika totiž pravdepodobne pochádza až z doby bronzovej. Väčšinou sme však dokumentovali stredoveké a novoveké situácie.

Pokiaľ ide o účel skúmaných objektov, prevažne môžeme hovoriť o zásobných jamách, absolútnym víťazom je však časť priekopy zatiaľ neznámeho účelu. Dochovaná bola v šírke 4m, podľa sklonu stien odhadujeme hĺbku 2m. Kvôli bezpečnosti práce však nebolo možné priekopu vykopať celú. Na definitívnu interpretáciu si ešte necháme trochu času, predbežne však môžeme uvažovať o obrannom účele priekopy.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.