Stále na Krumlovském zámku…

26. 03. 2020 – Miroslav Dejmal

Přestože se může zdát, že se pracovní život v posledních dnech skoro zastavil, určitě se to netýká archeologie. Všechny stavby jedou dál a tak i my musíme být stále v terénu. V současně době realizujeme čtyři archeologické výzkumy a několik dohledů.
A právě stále pokračuje výzkum na zámku v Moravském Krumlově. Od tady jsme již několikrát informovali. Teď započaly výkopy pro kanalizaci a proběhly odkopávky podél jižní fasády zámku. Přestože jsme na začátku, výzkum přinesl již zajímavé informace.
Z jižní strany zámku dnes vede silnice, nicméně až do roku 1945 se zde nacházel příkrý sráz k řece Rokytné. Proto výkopy v navážce moc nálezů neslibovaly. Nakonec jsme byli příjemně překvapeni. Na západní straně se do původního hradu vstupovalo přes branskou věž o které jsme již referovali. Na východě se na hrad napojovalo městské opevnění. A to jak hlavní městská hradba, tak městský parkán. A právě tyto dvě napojení se nám podařilo zachytit. V sice nevelkém, ale o to pro nás důležitějším výkopu. Spolu s výzkumem v interiéru už se nám hezky skládá obraz zdejšího průjezdného hradu a podoby vnějšího opevnění hradu.
Další zajímavé nálezy jsme učinili na severním parkánu, tedy nepřístupné terase, která se nachází před severním křídlem. Zde se ve výkopu pro kanalizaci podařilo najít systém čtyř mohutných zdí. Ty představují masivní opěráky, které zajišťovaly aby se celá severní část zámku nezřítila do údolí. Opěráky mohly vzniknout již v gotice, kdy vznikla i severní zeď. Částečně byly ubourány v roce 1779, jak nám hezky dokládá jeden z nedávno objevených plánů moravskokrumlovského zámku. Díky historickým plánům víme, že opěráků bylo původně pět a mezi některými se nacházely místnosti. Opěráky i dnes plní svou funkci, i když jsou dnes skryté v podzemí.
Je už tradicí, že zprávy z Krumlova ukončujeme slibem dalších nálezů, a ti teď můžeme slíbit, že další objevy máme již v zásobě….


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.