Lodičky

09. 03. 2020 – Miroslav Dejmal

Dětský svět ve středověku je často v rámci archeologie hůře postihnutelný. Ovšem velice zajímavými nálezy jsou vždy dětské hračky a miniatury. Ty dokládají, že i děti ve středověku si měly kde hrát. K specifickým nálezům dětských hraček, poblíž vodních ploch a řek, patří nálezy dřevěných modelů lodiček. Sice jich z našeho území moc neznáme, ale i tak se nám podařilo nalézt již dva. V obou případech byly lodičky nalezeny na výzkumech, které bezprostředně navazovaly na řeku. A právě přítomnost vody vůbec dovolila jejich zachování.
Nejnovějším nálezem je jednoduchý, přes dvacet centimetrů dlouhý, model člunu z Břeclavi. Byl nalezen ve vrstvách nalézajících se pod zdejší hradbou, o které jsme již několikrát informovali. Lodička je sice vyřezána dosti neuměle, přesto si ji nelze splést. Četné analogie z raného středověku se dají najít na většině evropských sídlišť, kde se dobře dochovávají dřeva. Lodička jistě dělala radost nějakému místnímu dítku v 11. nebo na počátku 12. století, které si ji pouštělo po ramenech Dyje. Ta místní hrad v té době obklopovala ze všech stran.
Ovšem tato lodička není první námi nalezená. Jednu už jsme našli v roce 2009 při výzkumu hradu ve Veselí nad Moravou. Zdejší lodička je sice menší, za to precizněji provedená a dokládá jiný konstrukční typ říčního člunu. Zdejší lodička je ovšem od té břeclavské mladší. Pochází až z přelomu 70. a 80. let. 13. Století. Navíc se plavila po moravních ramenech. Snad jednou najdeme i nějakou opravdovou loď…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.