Není všechno zlato, co se třpytí

24. 02. 2020 – Jakub Těsnohlídek

 

Komplex jihlavské radnice vznikl postupným spojením čtyř středověkých městských parcel. Při rekonstrukci v letech 2002-2003 byl zdokumentován jejich vývoj od nejstarších dřevohliněných fází 13. století, postupně doplňovaných kamennými konstrukcemi, až po vznik gotických domů.

(https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=radnice)

Archeologický výzkum se tehdy pohyboval především v suterénu a přízemí budovy. Díky zájmu investora (město Jihlava) a restaurátorského týmu jsme včera dostali příležitost prozkoumat pomocí detektorů kovů podlahy pozdně barokní obřadní síně na jihlavské radnici, která se nachází v 1. patře a v současné době prochází rekonstrukcí. Kromě ručně kovaných hřebů a zlomků novověké keramiky nás překvapilo množství plátkového zlata, které se nacházelo na rozhraní zásypu a podkladových fošen a bylo zde patrně pohřbeno při pozlacování štukové výzdoby na konci 18. století. Naše prvotní nadšení rychle zchladili kolegové z Jihlavského muzea, kteří ochotně vzorky kovu změřili spektrometrem. Jednalo se o tzv. metál, slitinu mědi a zinku, která se od 19. století používá jako náhražka zlata pro zdobení štuků. Plátky kovu o tloušťce 0,002 mm jsou asi 12x levnější než ryzí kov, lze je používat jen v interiérech a musí se chránit vrstvou šelaku proti degradaci. Překvapivé je, že renovování výzdoby muselo probíhat ve velmi prašném prostředí ve chvíli, kdy byla podlaha zbavena prken a odkryta na úroveň písčitých zásypů. Muselo k tomu dojít rámcově v 19., či v první polovině 20. století.

Rádi bychom poděkovali za nevšední výzkum a doufáme, že se na radnici zase někdy vrátíme.

Foto J. Koumar (magistrát města Jihlavy) a P. Duffek (Archaia Brno z.ú.)


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.