Pan profesor Stehlík

17. 02. 2020 – 

Tak nás opustil pan profesor Stehlík, žil jsem v domnění, že představuje jakousi Elinu Makropulos památkové péče, že tady bude na věky…

Prof. PhDr. Miloš Stehlík se narodil 14. listopadu 1923 v Brně. Na Masarykově univerzitě vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii, v roce 1948 se stal vědeckým pracovníkem Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně, v jehož nástupnických organizacích působil více než 70 let.

Pan profesor Stehlík pracoval NPÚ jako erudovaný uměleckohistorický znalec s fenomenální pamětí, interdisciplinárním rozhledem, odpovědný především za dohled nad restaurováním uměleckých památek.

Vynikal na poli badatelském i sběratelském, neboť obdivuhodně pojil teorii dějin umění s praxí památkové péče. Je autorem řady odborných studií a uměnovědných monografií, v nichž zúročil své zkušenosti z terénu a své studium výtvarných děl in situ. Jeho celoživotním zájmem bylo především sochařství moravského baroka. Od roku 1956 externě přednášel sochařství a teorii památkové péče na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity, kde se stal v roce 1990 docentem a roku 1993 profesorem. Vychoval a ovlivnil tedy generace mladších kolegů a posluchačů – ctitelů krásy umění a kulturního odkazu našich předků. Za vědecký přínos a podíl na prohloubení odbornosti oboru získal řadu ocenění.

Setkal jsem se s panem professorem pracovně snad jen jednou, v brněnském minoritském klášteře, moc jsme si tenkrát do oka nepadli, já byl mladý a asi svým způsobem ješitný…pak jsem ho vídal na různých místech spojených s jeho prací teoretickou i praktickou. Pro mnohé byl i jakýmsi štítem památkové péče…A měl štěstí na lidi kolem sebe, že Martine Č…

 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/51167-prof-phdr-milos-stehlik-1923-2020?fbclid=IwAR0IQae1Nbiwbi_lPSyfgftK52xhVbzee_-H-xtyyR7o5WLwUp14JAOSpdY


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.