To nejlepší z moravské archeologie…

14. 02. 2020 – Marek Peška

 

Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity patří již 90 let k tomu nejlepšímu v našem oboru. Na Moravě se o pomyslné přední místo dělí s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně a v Čechách jeho kvalit dosahuje opět pouze Archeologický ústav AV ČR v Praze, pominu-li egyptology. Jde o instituci s pevnými kořeny, kterými jsou mimo jiné i tři stálé archeologické základny na Pohansku u Břeclavi, v Těšeticích u Znojma a v Panské Lhotě na Vysočině. Zásluhou obou posledních vedoucích ústavu Zdeňka Měřínského a Jirky Macháčka, ale také vynikajících odborných výsledků na poli vědy, které se jim daří obratně prodávat, se ústavu podařilo získat za sídlo jednu z někdejších budov Lékařské fakulty na Komenského náměstí v Brně. Po více než roční rekonstrukci, na které má velkou zásluhu i tajemník Filozofické fakulty Ivo Jurtík, proběhlo včera v odpoledních hodinách s velkou parádou její slavnostní otevření. Členem folklórní skupiny z Hrušek byl kolega Petr Dresler, který vede pracoviště na Pohansku. Byli tam všichni přední moravští archeologové a značná část kolegů z Čech. Ze zahraniční přijeli z Polska i Slovenska. Přítomni byli ředitelé obou ústavů Akademie věd i se svými předchůdci, vedoucí ústavů archeologie Karlovy univerzity, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Palackého univerzity v Olomouci, významní zástupci NPÚ, ředitelé technického muzea v Brně, Muzea města Brna, Archivu města Brna, Ústavu Antropos, rektor Masarykovy university děkan a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Pracoviště má mnoho laboratoří studovny, přednáškový sál, knihovnu o 50 tisících svazcích a nemuseli by se za něj stydět ani kolegové v západní Evropě. Někteří z nás při prohlídce určitě pokukovali i trochu se závistí, nicméně je dobře že i v našich podmínkách lze vybudovat vědecké centrum se špičkovým zázemím, které může v budoucnu vychovávat další generace archeologů. A protože přízeň mocných či osudu a v tomto případě Masarykovy univerzity může být nestálá, ostatně stejně jako postavení společenskovědních věd, budou kolegové nepochybně muset vyvinout nemalé úsilí, aby své místo v rámci fakulty či univerzity obhájili a bránili. Přestože k náplni výuky či různým výzkumným cílům ústavu mám tradičně určité výhrady, upřímně kolegům přeji, aby se jim dařilo přinejmenším tak dobře jako dosud! A pokud to se studiem archeologie či klasické archeologie myslí někdo z Vás vážně, tak Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity bude určitě dobrou volbou.

https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/

Připojuji také ilustrační fotografie, na kterých mohou zájemci hledat významné osobnosti našeho oboru!


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.