Exkurze na záchranném archeologickém výzkumu Brno-Dornych 47

07. 02. 2020 – Hynek Zbranek

Od minulého měsíce probíhá záchranný archeologický výzkum v Brně na ulici Dornych 47. Jedná se o výzkum s industriálními památkami (industriální archeologii)- v tomto případě chemické továrny firmy Hochstetter a Schickardt z poloviny 19. století (1843). Založena byla Christianem Karlem Heinrichem Hochstetterem za finanční podpory továrníka Karla Offermanna. V roce 1845 se spojil se švagrem Georgem Schickardtem a továrnu rozšířili. Zpočátku zde vyráběli ferrokyanid draselný, k němuž se využívala, jako surovina, krev dodávaná z jatek, ale výroba se rychle rozrůstala i o další produkty. V roce 1892 se stal veřejným společníkem firmy syn Alfred Julius Hochstetter a následně se zde vyráběly především chemikálie, plyny a barviva. Před 1. světovou válkou byla výroba firmy rozšířena o bramborový škrob, sirup a další deriváty na bázi škrobu. Ve 30. letech 20. století byla zavedena výroba tiskařských barev, za 2. světové války se výroba rozšířila o technické plyny a vodní sklo, po zapojení firmy do válečného hospodářství zaměstnávala přes 400 osob. Po náletu v dubnu 1945 utrpěla většina provozů škody bombardováním, po osvobození Československa byla do firmy považované za německý majetek zavedena národní správa. Roku 1946 byla konfiskována a její majetková podstata byla začleněna do firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p. Praha. 

Archeologicky se podařilo odkrýt v interiéru továrny zázemí s vyhřívacími kanálky, topeniště, kotelny, sklepy, studnu, podlahy a další prvky provozu. V exteriéru byly zachyceny cihelné a kamenné dlažby, provozní a kanalizační kanálky a šachty, zbytek komínu a další.

Tímto vás zveme na exkurzi pořádanou společně s Technickým muzeem Brno. Koná se 14.2.2020 a sraz účastníku je 14.2.2020 v 16:00 před stavbou na ul. Dornych 47 v Brně (viz šipka na mapě). V případě velkého zájmu bude další exkurze v sobotu 15.2.2020 v 10h. Více informací na http://www.technicalmuseum.cz/akce/industrialni-brno-vi/

Za výzkumný tým

Mgr. Hynek Zbranek, ARCHAIA Brno, z.ú.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.