„Vlčí jáma“ na zámku v Moravském Krumlově

28. 01. 2020 –  Miroslav Dejmal – Jakub Šimík

Před časem jsme informovali o probíhajícím výzkumu na zámku v Moravském Krumlově. Ten stále probíhá a v rámci něho bylo učiněno již několik významných nálezů. Prozatím nejzajímavějším byl nález tzv. vlčí jámy. Jednalo se o skoro čtyři metry hlubokou zděnou šachtu, která se nacházela v původním objektu věžovité brány v jihozápadní části dnešního zámku.
Šachta původně sloužila ke sklápění jednoho ramene dvouramenného padacího mostu. Druhá část mostovky se skláněla přes příkop na most, který vedl do hradu od západu. Jáma tedy zajišťovala, že ani po překonání příkopu nešlo objektem brány volně projít.
Přestože podobné šachty se na našich hradech občas vyskytnou, ta krumlovská je poněkud unikátní. Samotná branská věž byla vystavěna do příkopu, který ji obklopoval ze severu a západu. Na jihu se původně nacházel sráz k řece a terén zde byl o několik metrů níže, než dnes. Prostor šachty byl tedy ještě využit k jedné funkci. Na severní a jižní straně obsahoval dvě niky, ve kterých se nacházely klíčové střílny pro palné zbraně. Severní střílna postřelovala příkop před parkánovou hradbou (skarpem) a jižní pak prostor svahu pod hradem. Kombinace vlčí jámy se střílnami je jistě výjimečná.
Kromě samotných stavebních nálezů se podařilo zachytit i menší kolekci artefaktů z doby užívání šachty. Mimo zlomky keramiky, bylo nalezeno i šest mincí a jeden nášlapný ježek. Se zdviháním mostu souviselo několik kusů nalezených závaží.
Zbývá již jen datace celé situace. Zdá se, že k vybudování branské věže došlo někdy na přelomu 14. a 15. století, či v jeho první půlce za pánů z Kravař. Tehdy došlo k radikální přestavbě (či přestavbám) celého hradu a snad již tehdy na hrad navazovaly městské hradby (naše střílny jsou městským podobné).
Po zániku padacího mostu ještě byla šachta využita pro přístup sklepů vzniklých pod zděným mostem (o tom někdy příště). A někdy v 19. století byla úplně zasypána.
Poznání celého objektu zdaleka nekončí a již teď máme mnoho nových objevů. A ani šachta v branské věži není jediný nově nalezený fortifikační prvek. Na další příspěvek se můžete těšit hned jak postoupíme v odkryvu nově nalezených situací...


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.