Vladimír Goš

21. 01. 2020 – David Merta

Je víc, než smutné o něm psát v minulém čase, pan doktor od 15. ledna už není na tomto světě. Soustředil se třeba na archeologii a dějiny slovanského osídlení Moravy, na kontakty Moravy a Slezska v době hradištní, na středověké osídlení severní Moravy a na problematiku výroby středověké tzv. loštické keramiky, čímž se nesmrtelně zapsal nejen do povědomí badatelů. Byl autor několika desítek původních vědeckých studií, je to také editor sborníků a spoluautor monografií. Tak snad už ví, jak to bylo s loštickou keramikou a vůbec…byl totiž věrný Šumperku.
 
V roce 1964 dokončil studium archeologie na UJEP v Brně, v témže roce se stal archeologem Okresního vlastivědného muzea v Šumperku (od roku l990 pak zástupcem ředitele, a to do roku 2000). Od roku 2000 přednášel na Slezské univerzitě. Mimo jiné i pedagogiku…
 
https://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-archeologie/lide/vladimir-gos/osobni-stranka/

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.