Nože od Ponávky

13. 01. 2020 – Lenka Kosová

 V roce 2013 začal výzkum na ulici Koliště, před plánovanou stavbou polyfunkčního domu při křižovatce s Cejlem, a který bude dokončen až v letošním roce v souvislosti se stavbou. Z říčních usazenin koryta potoka Ponávky, který byl na tomto výzkumu zachycen, se nám do laboratoře dostaly železné nože s dřevěnými střenkami zdobené barevným kovem. Konzervace takto kombinovaných materiálů je náročná. Asi největším problémem je vysušení dřeva tak, aby nedošlo k jeho deformaci tj. seschnutí a popraskání.

Ke konzervaci bylo z organizačních důvodů přistoupeno až po delší době. Bohužel některé dřevěné střenky mezi tím vyschly a došlo tedy k tvarové deformaci. Tyto nože byly pouze mechanicky očištěny od nečistot a zalakovány Paraloidem.

U nožů, které nebyly vyschlé, jsme postupovali dvěma různými způsoby.

  1. Část nožů byla se silikagelem uskladněna v lednici, kde docházelo k jejich pomalému vysychání. Po vysušení dřevěné části byly nože mechanicky očištěny a zalakovány Paraloidem
  2. Další část nožů byla ponechána v lihových lázních, kde docházelo ve dřevěné části k postupné výměně vody za lih. Po nasycení lihových lázní byly nože umístěny do sáčků s malým otvorem, kde byly injektovány akrylátovou pryskyřicí rozpuštěnou v toluenu a pozvolna vysoušeny.

Po stabilizaci všech dřevěných střenek byly železné části nožů obroušeny a zalakovány.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.