Kilián Ignác

09. 01. 2020 – David Merta

Kilián Ignác Dientzenhofer byl, jak jméno naznačuje, německého původu. Narodil se 1. září roku 1689, jako člen stavitelské dynastie, která nejen u nás, ale v celé střední Evropě ovlivnila uměleckou epochu - baroko. Nejmladší člen stavitelské dynastie, která v 17. a 18. století výrazně zasáhla do dějin architektury. Jeho otec, stavitel Kryštof Dientzenhofer, přišel do Prahy spolu se svými sourozenci z alpského, bavorského Rosenheimu.

Kilián Ignác byl pátým synem Kryštofa Dientzenhofera. Studoval na malostranském gymnáziu a poté mu otec dopřál osmiletou studijní cestu do Rakouska a okolí, kde se seznámil se stavbami barokních stavitelů. V roce 1715 se vrátil zpět do Prahy a se svým otcem spolupracoval na řadě projektů a několik staveb posléze i sám dokončil. Nejslavnější společné dílo ale celé hotové však nikdy nespatřil: jedná se o kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. V posledních letech života spolupracoval se svým zetěm Anselmem Luragem, který po jeho smrti tyto stavby dokončoval. Mimo sakrální stavby navrhoval i prosté stavby venkovské. K jeho dílu se navraceli tvůrci 2. poloviny 18. století, lidoví tvůrci přenesli znaky jeho tvorby až do 19. století, které dnes nazýváme jako tzv. "selské baroko". To je dnes nejvíce zastoupeno v regionu jižních Čech.

Kilián Ignác nebyl jen architektem - projektantem, ale také stavitelem a technickým talentem. Pracoval tak pro šlechtu i církev v Praze (vila Amerika, Portheimka, Invalidovna, dostavba Lorety, kostely sv. Mikuláše na Starém Městě a na Malé Straně) ale i v dalších městech (Kutná Hora, Broumov).

Dientzenhofer byl dvakrát ženatý a podle některých pramenů měl až 13 dětí. Zemřel ve dvaašedesáti letech v Praze a byl pochován v kostele sv. Máří Magdaleny, odkud byly jeho ostatky, stejně jako v případě jeho otce, po odsvěcení kostela převezeny a uloženy v  hromadném hrobě na Malostranském hřbitově…

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1387589-kilian-ignac-dientzenhofer-architektonicky-virtuos-pozdniho-baroka

https://encyklopedie.praha2.cz/osobnost/807-kilian-ignac-dientzenhofer

https://www.kudyznudy.cz/aktuality/putovani-za-pribehy-nejznamejsich-staveb-kiliana-i

https://www.archiweb.cz/n/domaci/pred-420-lety-se-narodil-kilian-ignac-dientzenhofer


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.