Rekonstrukce kanalizace a vodovodů na Opletalově a Solniční ulici

19. 12. 2019 – Antonín Zůbek

Obyvatelé a návštěvníci historického centra Brna jistě zaregistrovali, že se jeho severní část v závěru roku stala do jisté míry staveništěm. Od konce října zde probíhají práce spojené s rekonstrukcí kanalizace a vodovodů na ulicích Solniční, Opletalova a Česká. Na Solniční ulici si procházející mohou všimnout jen oplocených míst při křižovatce s ulicí Českou a při ústí do Moravského náměstí. Za oplocením jsou „ukryty“ hluboké těžní šachty, z nichž je rekonstrukce kanalizace realizována prostřednictvím ražených štol. Na Opletalově ulici je kanalizace opravována otevřeným výkopem. Při stavbě provádí naše společnost záchranný archeologický výzkum, který probíhá v souladu a koordinaci s postupem stavařů a harmonogramem stavby. Ve většině se doposud omezil na dohled zemních prací a dokumentaci zachycených archeologických situací. Získány byly například důležité informace upřesňující průběh linií někdejšího fortifikačního systému, který chránil historické Brno. Staveniště se totiž nachází v prostoru středověkého pásu opevnění města, které bylo dále zesilováno v období novověku. Podrobnější informace předvedeme veřejnosti později. Práce jsou teprve na svém počátku, stavba je totiž naplánována na dva roky.

Obr 1 Ilustrační záběr.

Obr 2 Ilustrační záběr. Těžní šachta při Moravském náměstí

Obr 3 Ilustrační záběr. Pohled do těžní šachty při Moravském náměstí

Obr 4 Razící štola. Je patrný profil geologickým souvrstvím

Obr 5 Těžní šachta při Moravském náměstí. Je patrné narušení podloží destrukcí stěny středověkého příkopu.

Obr 6 Těžní šachta při České ulici. Je patrné zdivo staré zástavby a cihelná kanalizační štola.

Obr 7 Těžní šachta při České ulici. Je patrné zdivo staré zástavby a cihelná kanalizační štola.

Obr 8 Těžní šachta při České ulici – profl. Je patrné zdivo staré zástavby a cihelná kanalizační štola.

Obr 9  Výkop kanalizace na Opletalově ulici.

Obr 10  Kanalizace na Opletalově ulici. Je patrné vyzdění bastionu novověkého opevnění.

Obr 11  Kanalizace na Opletalově ulici. Je patrné vyzdění středověkého příkopu.

 


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.