Šedesát let výzkumu Pohanska

15. 12. 2019 – Marek Peška

 
Stanovit přesné datum počátků hradiska Pohansko, které sahají až do období předcházející Velké Moravě, je velmi nesnadné. Krok za krokem se však k němu kolegové z Masarykovy univerzity blíží a to s menší odchylkou, než je tomu u pověstných cimrmanových bot. Co však známe přesně, je zahájení archeologických výzkumů na této přední velkomoravské lokalitě. A to se stalo právě před šedesáti lety. Tamními výzkumy si prošla většina absolventů studia archeologie brněnské univerzity a prakticky všichni dnešní moravští specialisté na středověk. Prakticky všem v srdci dosud zůstávají krásné vzpomínky nejen na vykopávky, ale také na nádherné přírodu lužního lesa při řece Dyji. Bylo to nejprve pod vedením Františka Kalouska a po té také Bořivoje Dostála, Jiřího Macháčka a Petra Dreslera. Minulý pátek, na poslední chvíli uspořádal Ústav archeologie a Muzeologie Masarykovy univerzity komorní oslavu podbarvenou jazzem v prostorách naší rekonstruované Alma mater na ulici Arne Nováka. Událost byla spojena se křtem nejnovějšího odborného počinu z pera Renáty Přichystalové, Kateřiny Kalové a Kateřiny Boberové: objemné knize o pohřebních areálech jižního předhradí. Shromážděné vědomosti nepochybně rozšíří impozantní řadu již celkem devíti (!) monografií, které se věnují zpracování archeologických výzkumů na Pohansku. A my všichni zasvěcení víme, že to není v české kotlině ani v moravských úvalech vůbec běžná záležitost… Co nám krom závistivých pohledů a myšlenek zbývá? Snad popřát Pohansku pro dalších šedesát let stejně kvalitní archeology a jejich spolupracovníky jako dosud a samozřejmě hodně hezkých nálezů!
 
Více o výzkumu:
https://www.facebook.com/Pohansko/

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.