Ohlédnutí za letošní sezónou vykopávek v louckém klášteře u Znojma…

11. 12. 2019 – Marek Peška - Pavel Staněk – Jakub Šimík - MArtina Maršíčková

Letos v létě byla zahájena dlouho očekávaná obnova západního křídla někdejší premonstrátského kláštera Louka u Znojma, který založil roku 1190 český kníže Konrád II. Ota se svou matkou. V budoucnu má tato dosud nevzhledná a nezajímavá budova sloužit jako sídlo Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL) a bude přístupná i veřejnosti. O průzkumu jediného dochovaného středověkého křídla konventu zvaného „Stará škola“ jsme již psali v létě a v loňském roce, kdy došlo k zjištění, že se jedná v jádru o původní románskou stavbu s množstvím dochovaných stavebních detailů. Výzkum dosud odhalil množství zajímavých situací, které nám poodhalují nejstarší dějiny konventu. Před západním křídlem byla odkryta gotická ohradní zeď s příkopem, který zanikl po husitských válkách. Po odstranění omítek v průčelí se objevily dva z původně tří románských vstupů do klášterního sklepa (cellaria) a klášterní kuchyně. V interiéru se podařilo zmapovat starší základy, které nám ukázaly, že nejstarší stojící částí je torzo jižního křídla s jediným dochovaným románským okénkem otočeným do venkovního prostoru k jihu. Uprostřed západního křídla byla zřejmě umístěna kuchyně, ke které přiléhal sklep přimykající se k věži. V prostoru někdejší křížové chodby, která měla několik stavebních fází, bylo začištěno množství hrobů, pod nimiž se překvapivě skrývaly torzovitě dochované základy nejstarší fáze kláštera nebo dokonce starší románské stavby. Ze středu křížové chodby byl na sklonku středověku také prolomen kamenný sklep, který směřuje doprostřed rajské zahrady. Osídlení z období předcházejícímu založení kláštera v roce 1190 náleží kulturní vrstva vytvořená na někdejším půdním typu a pohřeb novorozeněte v kamenné schránce. Ten může naznačovat i existenci staršího kostela, který mohl být předchůdcem románské klášterní baziliky. Ve stěnách staré školy je také zazděno množství románských architektonických článků, jejichž původní umístění bude předmětem našich úvah při zpracování terénních poznatků. Archeologický výzkum i doplňkový stavebně historický průzkum bude pokračovat i v následujícím roce. A i když jeho hlavní část už je za námi, určitě nás ještě čekají nějaké další zajímavé objevy…

 

Starší zpráva ke klášteru v Louce z našeho FB:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1992287707525755&id=141677505920127 

 

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=980

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=986

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=992

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=873

 

COL- Centrum obnovy společného kulturního dědictví je financováno v rámci programu INTERREG V-A Rakousko

https://www.facebook.com/COLproject/

www.col-conference.eu


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.