Ivan Minář – Lidová architektura v kraji Vysočina s podtitulem Zděné stavby v 19. století

09. 12. 2019 – David Merta

Nevím, co bych zvládl jiného, než zvládá oficiální text. Jsem majitelem této publikace. Těší mne hlavně plánky. Tak tedy…Telčské pracoviště Národního památkového ústavu pokřtilo ve čtvrtek 21. listopadu novou publikaci o lidové architektuře. Slavnostní křest proběhl za účasti autora Ivana Mináře, ředitele územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavla Macků a redaktora Miloslava Záškody.

Knihou o lidové architektuře dostává čtenář do rukou práci doslova průkopnickou. A to v mnoha ohledech. Jedná se o první práci, která se tomuto tématu věnuje systematicky a která svým zaměřením pokrývá celé území Kraje Vysočina. Obsah publikace překračuje pouhý etnografický popis a dává čtenáři možnost poznat i to, co se skrývá za zdobnými štíty. Autor Ivan Minář aplikuje metodu stavebněhistorického průzkumu, typickou pro památkovou péči, právě na oblast lidového stavitelství.

„Díky tomu se čtenář dozví o genezi zděných staveb 19. století, které doposud stály stranou odborného zájmu, alespoň v námi sledovaném území. Dozví se také o jednotlivých konstrukcích a jejich funkcích a dispozicích zkoumaných objektů,  tedy o tom, jak žili a bydleli naši předkové před nějakými sto lety, v době nepříliš vzdálené“, konstatuje Miloslav  Záškoda, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systému z telčského pracoviště Národního památkového ústavu, který se na knize redakčně podílel.

Kraj Vysočina je relativně nový administrativně územní celek, který se skládá z území několika dřívějších krajů a navíc jím prochází historická zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Region Vysočiny byl vždy z hlediska badatelského zájmu a výzkumu lidové architektury periferií. Dosavadní výzkumné a dokumentační aktivity ho pokrývaly nerovnoměrně a některé oblasti zůstávaly zcela nepovšimnuty. Předkládaná kniha chce tento dluh napravit a zaplňuje bílá místa na mapě.

Publikace Lidová architektura v Kraji Vysočina: zděné stavby 19. století je určena širokému okruhu čtenářů, nejen majitelům zděných staveb 19. století. Měla by být k ruce poučenému zájemci, který se chce naučit vnímat realitu kolem sebe a chce lépe porozumět prostředí, ve kterém žije. Mohla by být užitečná muzejníkům, etnologům, památkářům a dalším odborníkům.

„Bylo by skvělé, kdyby našla cestu zvláště k samosprávám a starostům menších sídel a obcí, kteří mohou ovlivnit zachování této dosud nedoceněné části kulturního dědictví“, dodává Záškoda.

Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6). Její cena je 380 Kč. Kontaktní osoba: Ilona Ampapová, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz, tel. 724 663 511. Bude rovněž k dispozici na e-shopu Národního památkového ústavu (www.npu.cz/e-shop).

 

Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči v roce 2019

Text: Ivan Minář

Předmluva: Jiří Škabrada

Překlad resumé: Zdeněk Hartmann

Recenze: Jiří Škabrada, Jan Pešta

Mapové podklady: Jiří Marounek

Jazykové korektury: Irena Tobiášková

Redakce: Miloslav Záškoda

Grafická úprava a sazba: Jan Krčál

Tisk: Fronte s.r.o.

Náklad: 500 ks

Počet stran: 248

ISBN 978-80-907357-1-2

 

https://www.npu.cz/cs/uop-telc/pro-media/49716-v-telci-pokrtili-knihu-o-lidove-architekture-v-kraji-vysocina


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.