Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.O skanzenech díl III.

21. 11. 2019 – David Merta

Rožnov pod Radhoštěm je znám především díky Valašskému muzeu v přírodě. To je tvořeno souborem dřevěných staveb přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (což je Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (kde je Valašská dědina a Mlýnská dolina). echnické vodní stavby, mlýn, pila a hamr jsou v provozu, na políčkách Valašské dědiny se pěstují tradiční plodiny, jejich obyvatelé chovají drůbež a dobytek.
Valašské muzeum v přírodě je nejstarším a největším svého druhu ve střední Evropě. Vzniklo v roce 1925 a ročně jej navštíví více než půl milionu návštěvníků.
Skanzen se dnes tedy skládá ze tří základních částí, které jsou dále i samostatně charakterizovány.

Dřevěné městečko
Dřevěné městečko je nejstarší částí Valašského muzea v přírodě. Nejstarší areál muzea v přírodě vznikl z iniciativy sourozenců Jaroňkových a členů Musejního spolku, jejichž cílem bylo zachránit staré roubené domy z rožnovského náměstí. Jednalo se především o budovu radnice. Areál Dřevěného městečka prezentuje malé venkovské město v období 19. a na počátku 20. století. Jeho atmosféru tvoří originální přenesené stavby i kopie objektů vybavených tak, aby návštěvníky muzea seznámily s bydlením, s živnostmi provozovanými podomácku, podobou institucí úředních či církevních staveb nebo s fungováním klimatických lázní v Rožnově pod Radhoštěm.
Rozkládá se v rovinatém terénu městského parku. Zpřístupněno bylo v roce 1925 a od tohoto roku se postupně rozvíjí dodnes.

Valašská dědina
Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem muzea. Hospodářské usedlosti, větrný mlýn, kovárna, studny, zvonice i zahrádky jsou umístěny v terénu, který svou členitostí, cestami, i shluky stromů připomíná vesnice na Valašsku. Záměrem výstavby byla záchrana tradičních roubených domů, hospodářských i speciálních staveb, které byly ohroženy. V muzeu pak byly doplněny dalšími komponenty s cílem obnovit původní prostředí.

Mlýnská dolina
Mlýnská dolina je pak nejmladším areálem muzea. Rozkládá se na údolní louce, kolem starého vodního náhonu, kde byly postaveny různé technické objekty, dokumentující rozvoj a specializaci hospodářství na vesnici v 17. - 19. století.
Návštěva Mlýnské doliny, budované od roku 1983, nabízí jedinečnou možnost spatřit v pohybu vodní mlýn, pilu a valchu. V hamru pak uvidíte, jak pracoval kovář. Hamerská kladiva bývají spouštěna mimořádně. Také lisování oleje probíhá s ohledem na stáří stroje jen při tematických akcích. Ve vozovně přenesené z Ostravice se můžete seznámit se starými dopravními prostředky a zemědělskou technikou z konce 19. a první poloviny 20. století.
Skanzen je tedy třeba navštívit všem, kdo se zajímá o minulost a život našich předků. Uvidí sami…lze tak učinit celoročně.

Ke čtení a dívání:
http://www.visitroznov.cz/valasske-muzeum-v-prirode…/ds-1011
https://www.nmvp.cz/roznov


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.