Započala rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově

20. 11. 2019 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík

Již před pár týdny započala dlouho potřebná oprava zámku v Moravském Krumlově. Vzhledem k rozsahu zámku bude rekonstruována jeho jižní část a obě vnitřní nádvoří.
Počátky samotného hradu jsou nejasné, snad vzniká někdy v 40. letech 13. století. Patrně první jistou zmínkou o hradě je mírová smlouva mezi Přemyslem Otakarem II. a Rudolfem I. Habsburským z roku 1277. V roce 1289 je hrad patrně v držení Gerharda z Obřan. V roce 1312 hrad získává král, který ho záhy postupuje pánům z Lipé. Ti ho drží s přestávkami do roku 1622, kdy přicházejí Lichtenštejnové. Ty v roce 1908 nahradili Kinští, kterým byl zámek v roce 1945 zabaven. Za komunismu byl různě využíván, převážně jako škola. Po revoluci se dostal do soukromých rukou. Od roku 2016 je v majetku města a konečně se započalo s tolik potřebnými opravami.
Okolo středověké podoby hradu panují vášnivé debaty. Hrad byl částečně pravidelný. Na jižní straně se nacházely dvě mohutné věže. Palác se snad nacházel při východní hradbě. Později vznikla celá severní část hradu a snad i západní palác a branská věž. Vše pohledově sjednotila výrazná renesanční přestavba, která zámku dodnes dominuje a řadí ho mezi skvosty moravské renesance. Pozdější úpravy se týkaly hlavně interiéru a utilitárních konstrukcí.
Samotný archeologický výzkum je teprve na počátku. Takže se prozatím podařilo dokumentovat hlavně konstrukce související s jeho novověkou fází. Šlo o různé dlažby a jiné stavební detaily. Podařilo se zachytit i část jímky z první poloviny 18. století. Jak bude výzkum pokračovat, budeme Vás informovat o dalších nálezech. Už teď můžeme prozradit, že v souvislosti s bránou se nám podařil pozoruhodný objev, ale o tom až příště…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.