Osová Bítýška

23. 10. 2019 – Jakub Těsnohlídek

S příchodem podzimu v těchto hezkých slunečních dnech jsme zahájili práce na záchranném výzkumu obchvatu Osové Bítýšky (o. Žďár n. S.). První písemná zmínka o obci sice pochází z r. 1266, ale komunikace povede elegantním obloukem v dostatečné vzdálenosti od historického jádra. I přes značnou nadmořskou výšku lokality 550 m.n.m. jsme v trase stavby vloni nalezli několik fragmentů štípané kamenné industrie a šipku z doby bronzové, které by mohly slibovat přítomnost situací pravěkého stáří. V současné chvíli probíhá skrývka ornice kterou bedlivě sledujeme a detektorujeme. Místa výskytu pravěkých artefaktů budou podrobena cílené předstihové sondáži. Nícméně poslední zjištění ukazují, že zde můžeme očekávat i vskutku překvapivé nálezy z období středověku. O těch přineseme aktuální zprávy v následujících dnech...


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.