Když za sklem, tak do Benátek!

11. 10. 2019 – Hedvika Sedláčková

Konference na konci léta 2019

V září proběhl již osmý ročník Study Days on Venetian Glass 2019, kterého se již několik let pravidelně účastníme. Letos byl věnován benátskému emailem zdobenému sklu (Enamelled glass of the Renaissance).

Během tří dnů – 9.-11. září – mělo 46 badatelů možnost vyslechnout si 23 přednášek na téma skla z doby kolem roku 1500, které představuje jeden z vrcholů nejen benátského, ale i světového sklářství. Exempláře nádherně zdobeného skla barevnými emaily, a často i zlatem se pro svoji vysokou hodnotu dochovaly většinou v musejních a soukromých sbírkách. Z archeologických výzkumů pocházejí mimo Itálii také z dnešního Maďarska, Slovenska a ojediněle i z Moravy. Bohužel z Brna pochází jen několik zlomků z archeologických výzkumů… Je to jeden z projevů vlády Uherského krále Matyáše Korvína, obdivovatele a ctitele italské renesance a benátského skla zvlášť. Mimo tuto oblast toto sklo nalezeno nebylo (připojuji několik obrázků).

Konference se konala jako obvykle v paláci Franchetti, ve kterém od doby Napoleona sídlí Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Atti. Druhý den konání jsme měli možnost také navštívit večerní přednášky na Konferenci Murano-Istanbul: cesta skla II za účasti předních tureckých archeologů. Poslední den jsme po dopoledních přednáškách odpluli na ostrov Murano s návštěvou expozice skla, vyráběného ve 30. letech 20. století a Musea skla.

Závěrem konference byl pořádán již tradičně velmi opulentní raut, či spíše hostina v dvoře Palazzo Polignac.

http://www.glassinvenice.it/seminars


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.