návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Mining and Cultural Landscape, Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2013.

pondělí  8. 7. 2013 – Petr Hrubý – skrýt článek

Mining and Cultural Landscape, Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2013. Edited by Jacquo Silvertant. 8th International Symposium on archaeological mining history Reichelsheim-Odenwald.
© Silvertant erfgoedprojecten. Reichelsheim/Valkenburg aan de Geul. ISBN 978-90-817853-3-4 251 stran, 15 odborných příspěvků, angličtina a němčina

Obsah
Early medieval ore mining in central Europe and neighbouring regions, Martin Straßburger (str. 6-35)
Iron ore mining in the southern Franconian Jura, Andreas Schenkel (str. 36-41)
Oppida und Bergbau, Peter Haupt (str. 42-49)
Projektvorstellung "Lernort Bergbaulandschaften" - Burg, Bergwerk und Hütte am Silberberg bei Ober-Ramstadt (Südhessen), Jochen Babist - Klaus Klepper (str. 50-57)
Umweltveränderungen durch den hochmittelalterlichen Abbau der Pb-Zn-Ag-Lagerstätte Wiesloch bei Heidelberg, Ludwig H. Hildebrandt (str. 58-71)
Anthropogene Geländemorphologie des Bergbaureviers Weschnitz bei Fürth im mittleren Odenwald (Südhessen) - Entstehung einer Kulturlandschaft, Jochen Babist (str. 72-101)
Die Bergbau- und Verhüttungs-Landschaft im Tal der Freiberger Mulde (Sachsen, Deutschland) - ein Forschungsprojekt, Stephan Adlung (str. 102-111)
Handling of mining industrial monuments in Bavaria - A pilot project at Neukirchen at the Tiesenberg, district Traunstein/Berchtesgadener Land, Jochen Haberstroh - Martin Straßburger (str. 112-119)
Auerbach Marble Quarries in the Odenwald near Hochstädten - Exploitation during Roman and Medieval times, Vilma Ruppiene, Ulrich Süssler, Michael Unterwurzacher (str. 120-129)
Spuren antiker Steingewinnung bei Heppenheim? Experimentelle Ansätze zum Aufbau einer Typologie der Keiltaschen, Jochen Babist, Alexander Vögler, Markus Gnirß (str. 130-153)
Alle Wege führen zum Rhein - der Abtransport aus den römischen Steinbrüchen im vorderen Odenwald, Alexander Vögler (str. 154-179)
Hydrogeochemische Untersuchungen zur Charakterisierung ausgewählter Grubenwässer aus dem Odenwald, Johannes Roos - Margot Isenbeck-Schröter (str. 180-205)
3D printous of geological structures, land surfaces and human interaction - an emerging field for science communication, Peter Löwe - Jens Klupm (str. 206-211)
Remote sensing and GIS tools to study the mining landscapes development in Trentino, Lara Casagrande (str. 212-217)
Precisely Dating Iron Ore Mining and its Effects on an Alpine Valley - Summary of a dendrochronological Investigation of Carcoal hearths and Relict Woodland Stands, Christa E. Backmeroff (str. 218-251)

V květnu 2013 se objevil nový svazek konferenčních příspěvků, které dosud vycházely v publikační řadě nizozemského občanského sdružení s ambiciózním jménem Institute Europa Subterranea (IES). Příspěvky zazněly na letošním ročníku stejnojmenného symposia, které se konalo v květnu oblasti Odenwald. Loňské symposium IES hostila mimochodem Jihlava.

V publikaci nalezneme 15 odborných příspěvků, které nás zavedou do historických a většinou známých hornických revírů Německa a severovýchodní Itálie. Nejde zdaleka jen o těžbu rud železa či drahých kovů, ale i o těžbu stavebního kamene, tedy dokumentaci a výzkum starých lomů. Vzhledem k tomu, že hostitelem konference, z níž sborník vzešel, byl Geo-Natirpark Odenwald, je příznačné, že celkem šest příspěvků reprezentuje mintánní archeologické a historické studium dotyčného regionu a celkem dobře ilustruje i práci a výkon tamních odborných pracovníků.

Nelze se bohužel zastavit nad každým příspěvkem, třebaže by si to téměř každý zasluhoval. Zastavme se ale nad publikací samotnou. Jak bývá dobrým zvykem tohoto podniku, podařilo se i letos shromáždit a zpracovat příspěvky v předstihu, takže sborník mohl být rozdán tradičně přímo v dějišti symposia. Předseda sdružení a editor se však v posledním svazku z roku 2013 nově představuje jako privátní komerční subjekt a tedy profesionální vydavatel. To je posun, který dost možná signalizuje hlubší změny nejen v organizaci každoročních konferencí a knižním zveřejňování příspěvků, nýbrž i v samotném sdružení Institute Europa Subterranea. zastavme se tedy nad tím, jak redakční a vydavatelská práce takového profesionála vypadá. Zatímco studie v předchozích svazcích byly důsledně překládány vždy do angličtiny, v nové publikaci je poměr téměř vyrovnaný, článků 8 v angličtině a 7 v němčině. Překlady do anglického jazyka se v této publikační řadě tradičně prováděly svépomocně a tak upuštění od tohoto standardu je nejspíš projevem jisté resignace vydavatele. Jak už to u mezioborových publikací bývá, nalezneme zde články buď s poznámkovým aparátem pod čarou či na konci příspěvku a nebo se standardním soupisem literatury. Tu snad může českého čtenáře poněkud zaskočit neobvyklý standard podtrhávání názvů periodik, v nichž citované práce vyšly. Špatnou vizitkou zanedbané redakční práce je ale nejednotná úprava jména citovaných autorů: někde jsou psána kapitálkami, jinde zas ne. Stejně nedbalý je i systém počátečních velkých písmen u podstatných jmen v anglických názvech příspěvků: někde jsou, někde prostě nejsou...

Závažným technickým nedostatkem publikace zůstává podobně jako v předešlých ročnících méně zvládnutá kvalita obrazových příloh a grafická úprava. Velmi nevyrovnaně působí volba velikosti obrázků, map, plánků a fotografií; tak např. velká vrstevnicová mapa starých důlních prací v oblasti Fürth/Weschnitz v článku J. Babista na stranách 80-81 malá být nepochybně nemohla, avšak mohla být otištěna kvalitněji a v odpovídajícím rozlišení. Celostránkové obrázky, umísťované coby jakési pravidelné grafické vložky vždy v levé části dvojstrany, jsou co do velikosti přehnaně velké, pohybují se na samé hranici vkusu a zcela jistě za hranicí zbytečnosti (např. str. 38, 46, 50, 58, 68, 84, 102, 118, 120, 130). Velikostně a formátově jsou nezvládnuté mapy lokalit v článku Christy E. Backmeroff na stranách 220-221. Do očí bijící kontrast k tomu pak nutně představují mapy a plánky zalomené do textů v podobě nepochopitelně zmenšených a zoufale nečitelných ikonek (např. str. 9, Fig. 3; str. 11, Fig. 8, str. 16, Fig. 12; str. 34, Fig. 24; str. 207, Fig. 1 left; str. 208, Fig. 3 a 4; str. 234, Plate 8), jejichž informační i grafická hodnota byla editorem zcela zahubena.

Samotné příspěvky přinášejí řadu nových informací, poznatků a utříděných závěrů, což z nich činí převážně hodnotné studie. Sborník je ale ke škodě věci nerecensovaný a tak se i v dobrých příspěvcích bohužel mohou objevit, řekli bychom úlety, které vydavatel na popud recensenta neodstranil. V publikaci není uveden počet výtisků, a tento údaj žel nelze ani zjistit z veřejných informačních zdrojů. Předchozí svazky však editor vydával většinou výrazně nízkonákladově, kdy jejich počet jen o něco převyšoval počet účastníků konkrétní konference a postačil ještě k zaslání blíže neurčeného množství svazků nemnoha badatelským institucím v Německu, Nizozemí a Velké Británii. V tomto směru se tedy jistě pohybujeme v rovině spekulací, nicméně úsporně malý počet kusů určitě zpochybňuje samotnou podstatu publikování, kdy publikovat znamená zveřejnit. Zde jsou převážně kvalitní studie otištěny v nekvalitním sborníku, ke kterému se navíc málo kdo dostane.

Použitá literatura a zdroje
Recognition, Investigation and Preservation of ancient Mining Relics. 4th International Symposium on archaeological mining history. Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2010. Edited by Jacquo Silvertant. © Institute Europa Subterranea. Maastricht/Reichelsheim. ISBN 978-90-79491-07-0

Mining archaeological Research Interdisciplinary Methodology. 5th International Symposium on archaeological mining history. Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2010. Edited by Jacquo Silvertant. © Institute Europa Subterranea. Valkenburg aan de Geul/Freiberg. ISBN 978-90-79491-09-4

Mining Historical Science and Heritage Landscapes. Research Methodology, Valuation and Positioning of ancient Mining Relics. 6th International Symposium on archaeological mining history. Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2011. Edited by Jacquo Silvertant. © Institute Europa Subterranea. Valkenburg aan de Geul. ISBN 978-90-79491-00-1

Mining and the Development of the Landscape. 7th International Symposium on archaeological mining history. Yearbook of the Institute Europa Subterranea 2012. Edited by Jacquo Silvertant. © Institute Europa Subterranea. Valkenburg aan de Geul/Jihlava. ISBN 978-90-79491-11-7

ilustrační
foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english