návrat na úvodní stránku...

Diskuse

Středověké montánní regiony v Evropě jako zdroje analogií i možné výchozí oblasti hornické kolonizace
Možnosti paleoenvironmentálního výzkumu středověké těžby rud na Českomoravské vrchovině - úvaha
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english