návrat na úvodní stránku...

Staré hory u Jihlavy

Hornická a hutnická aglomerace ze 13. století
V pramenech 14. století je lokalita známa pod názvem Antiquus mons, což naznačuje, že již v této době existovalo povědomí o pracích z předchozích dob. Z tohoto pojmenování vychází německá forma Ultenperk, Uldenberg či Ultenperg. Lokalita se v souvislosti s povolením těžby v zaplavených dolech poprvé uvádí roku 1315 (Altrichter 1924, 3). O důlních pracích se dozvídáme i v letech 1517, 1541 a 1577. Zajímavá je informace z roku 1540 o opuštěné tavírně (Altrichter 1924, 4). Více ...Další výzkum v prostoru hornické aglomerace Staré Hory v Jihlavě
V říjnu 2005 proběhl záchranný archeologický výzkum v prostoru zaniklé hornické aglomerace v Jihlavě – Starých Horách. V rýze o rozměrech cca 2,5 x 130 metrů bylo zdokumentováno několik zasypaných těžebních jam, relikty úpravárenských objektů a jeden suterén stavby dřevohliněné (srubové? hrázděné?) konstrukce. Více ...


Nový výzkum hornické osady a úpravny ze 13. století v Jihlavě ...
ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DALŠÍ ČÁSTI HORNICKÉ OSADY A ÚPRAVNY ZE 13. STOLETÍ V září byl zahájen další záchranný výzkum v lokalitě, která již několik let požívá z archeologického hlediska mimořádné pozornosti odborníků i médií. Po velmi úspěšné výzkumné sezóně 2004-2005 při stavbě obytného souboru domů a na tě navazující kanalizace jde tentokrát o nový obchodní dům, který bude stát v Jiráskově ulici naproti Jihlavské mlékárně.Výzkum zahájilo naše jihlavské pracoviště v pondělí 4. 9. 2006. Více ...

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english