návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Pokračování výzkumu hřbitova na Vojtově ulici v Brně

úterý  11. 12. 2018 – Lenka Sedláčková, Jiří Grünseisen – skrýt článek

Přestože jsme plochu výzkumu na Vojtově ulici opustili na počátku tohoto roku, v rámci probíhajících stavebních prací jsme se sem na přelomu září a října ještě na několik dní vrátili.

Kdo sledoval naše příspěvky v minulém roce, tak asi tuší, že jsme opět odkryli část novověkého hřbitova (cca 70 pohřbů). Velkým překvapením pro nás však byl nález prvního pohřbu, který byl uložen v kovové, pravděpodobně zinkové rakvi.

Z dalších zajímavých objevů zmiňme odkryv asi třetiny zahloubené části domu s vtesanou pecí z období raného středověku, přesněji z 2. poloviny 11. století, který je již třetím v pořadí na této lokalitě. V rychlosti jsme ještě prodloužili prozkoumanou část příkopu římského tábora z 70 m na 80 m, částečně prozkoumali další halštatský sklípek a raně středověkou zásobnici.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english