návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Dům pánů z Lipé v Ivančicích

středa  7. 11. 2018 – Marek Peška – skrýt článek

V průběhu září se naskytla možnost provést v rámci stavebních úprav drobný výzkum v tzv. Domě pánů z Lipé (č. 196) v Ivančicích. Jelikož jsme v historickém jádru tohoto někdejšího královského města ještě výzkum neprováděli, byla to pro nás tak trochu výzva. Navíc se jedná o jeden z nejvýznamnějších objektů, do kterého býval situován i někdejší hrad. Tuto hypotézu již zcela správně téměř před dvaceti lety odmítl Jiří Doležel, který ostatně o domě samotném publikoval rozsáhlou stať ve sborníku Archaeologia Historica. Nárožní dům, dnes ivančická radnice, je bezpochyby nejvýznamnější profánní stavbou ve městě. Byl postaven měšťanem Pirkem začátkem 17. století jako renesanční palác a velmi záhy přešel do majetku Lichtenštejnů. V závěru 19. století byl dům významně přestavěn a doplněn o druhé patro. Stejně jako u Domu pánů z Lipé v Brně je spojení s tímto rodem až záležitostí pozdějších, zřejmě romantických představ. Z půdorysu domu je patrné, že suterén nerespektuje rozvržení přízemí a patra. Čehož si v minulosti povšimnul již Jiří Doležel, který sklepy považoval za pozůstatek starší zástavby. Náš malý výzkum v jižní místnosti při průčelí tuto úvahu potvrdil. Byly zde zachyceny dvě starší stavební fáze předcházející renesanční přestavbě. Tehdejší terén byl asi o metr níže, než je tomu nyní. Starší dům pocházel nejspíše z průběhu 15. století a jeho průjezd přiléhal k nároží se sousedem. Vzhledem k délce průčelí cca 23 m se mohlo původně jednat i o domy dva. Před několika lety jsme měli také možnost navštívit několik dalších sklepení při náměstí s řadou dochovaných gotických částí a prvků, které poukazují na velký výzkumný potenciál z hlediska vývoje středověké zástavby. Příslibem je také vlhké podloží a značný nárůst terénu ve středověku. Pod zemí se zde tedy dosud skrývá množství dřevěných konstrukcí čekající na odhalení. Jejich existenci ostatně potvrdily i starší liniové výkopy dokumentované Petrem Kosem na Palackého náměstí. Snad se v budoucnu dočkáme i nějakého většího výzkumu domu či parcely, který by nám více přiblížil středověkou minulost Ivančíc.

Literatura:

Doležel, J. 2002:Nové zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna, Archaeologia historica 27/02, 327-354.

Čejka, J. a kol. 2002: Ivančice. Dějiny města.

http://www.hrady.cz/?OID=3124

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english