návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Lilienfeld

pátek  23. 6. 2017 – David Merta – skrýt článek

Cisterciácký klášter v Lilienfeld byl založen roku 1202 rakouským a štýrským vévodou Albrechtem VI. Babenberským. Předpokládá se, že klášter byl vystavěn mezi lety 1222 až 1230 (Fillitz 1998, 303). Klášter, respektive jeho architektura je zásadní pro dané období pro celé střední Podunají a tím pádem i pro jižní Moravu (ať si kdo chce, co chce říká). My jsme jej po hříchu navštívili až během naší letošní rakouské cesty. A fotili jsme a fotili a fotili. Snad nám to k něčemu bude…

Literatura: Fillitz, H. 1998: Die Architektur bis zur Zeit Herzog Leopolds VI. In: Fillitz, H. (Hg.): Früh- und Hochmittelalter. Geschichte der bildenen Kunst in Österreich. 231-336.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english