návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Dům v ulici Josefa Uhra v Lomnici (u Tišnova)

pátek  10. 3. 2017 – David Merta – skrýt článek

Vzhledem k našemu bádání věnovanému hliněné architektuře se musím letmo zastavit u domu č. p. 200 v ulici Josefa Uhra v Lomnici u Tišnova. Ulice je součástí židovského gheta, které v Lomnici existuje od 18. století. Zastavit se u něj mohu opravdu jen letmo, protože jsem šel pouze kolem, vevnitř jsem nebyl, ač jsem se na tím mínil vážně zabývat, protože jsem na dům a svá předsevzetí posléze zapomněl…Jeho existence mi přišla na mysl, když jsem na tomto místě psal o domu Eisenhut v Poysdorfu. Lomnický dům nejspíš nebude tak starý, nicméně i v tomto případě se jedná o stavbu z městského prostředí, kdy patro je vyzděno z nepálených cihel. Dům je jako zděný zachycen na indikační skice z roku 1826, což je asi tak vše, co o něm dokážu říct. Tedy kromě toho, že by si zasloužil nějakou tu stavebněhistorickou či bauforšerskou pozornost. Já už jsem svou příležitost prošvihl…V kontextu zástavby gheta, respektive ulice Jana Uhra a Židovského náměstí můžeme tedy souhlasit s Bohumilem Samkem, že „části některých stavení jsou z nepálených cihel. Výstavnější domy mají starší jádro (dům č.p. 232 v ulici Jana Uhra má portál asi z konce 16. století, uzavřený dvoukřídlými výplňovými vraty z 19. stol. zdobenými sluncem) a fasádu upravenou v 19. stol. hist. -eklektickými architektonickými prvky z malovaného štuku…“(Samek 1999, 402-403). A příště nepromeškat příležitosti k zevrubnějšímu bádání. O případné archeologii nemluvě. Lomnice by si to zasloužila…

Literatura: Samek, B. 1999: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek; Kuča, K. 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl Kolín – Miro.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english