návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Přírodní vědy u Všech svatých

pondělí  28. 4. 2008 – David Merta – skrýt článek

Minulé úterý jsme se s pomocí geofyziky a Petera Mila (and his boys and girls) z Katedry archeologie a muzeologie FF MU snažili vyzjistit, jak vypadal nám neznámý zbytek, respektive loď kostela Všech svatých na Lochenberku (Provaznickém vršku) v Brně. (o presbytáři byla na tomto místě řeč nedávno). Byli jsme upozorněni, ba přímo varováni, že v městském prostředí, v blízkosti staveb a hlavě novostaveb nebude výsledek takový, jaký bychom chtěli vidět. Prostor parčíku před novostavbou Anenské terasy je malý (cca 20 x 30 m), kostel byl také nevelký, takže po hodině a půl bylo měření ve čtvercové síti 0,5 m hotovo. Vlastní akt budil poměrně velkou pozornost na dokončované stavbě, kupodivu však žádné slyšitelné a viditelné úšklebky jak tomu bývá v začátcích archeologických výzkumů. Kromě vlivů okolí jsme se obávali, že ani místní skalní podloží není pro měření zrovna nejideálnější. Jak se však ukázalo, zakopaný pes byl někde jinde. Pod povrchem vcelku nenápadně až idylicky působícího parčíku se skrývá množství „něčeho“, co zvolený způsob měření zcela eliminovalo. Takže o vzhledu kostela máme i nadále ponětí pouze z vyobrazení na několika vedutách z poloviny 17. století. Ale jak známo, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Takže příště nějak jinak.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english