Hradba v Brně na Jezuitské

13. 11. 2019 – Václav Kolařík

Město Brno bylo již od poloviny 13. století obklopeno kamennými hradbami. Jejich postupné úpravy a přestavby z něj učinily jedno z nejdůležitějších opevněných center českých zemí. Bohužel převážná část středověkých hradeb zanikla jednak s přestavbou Brna na bastionovou pevnost, především ale v souvislosti se rozvojem a modernizací města v 19. století. Do dnešních dnů se dochovalo jen několik nepatrných fragmentů hlavní hradby. Jednou z těchto částí je i torzo městské hradební zdi na dvoře domu Jezuitská 13 (čp.14). Novostavba domu (dnes Lesy ČR) vznikla v 50. letech 20. století na místě náletem zničených domů Jezuitská 17, 19, 21 (http://gis.brno.cz/ags/bomby/). Prostor byl od středověku součástí zástavby východní části Široké ulice. Domy svými dvorními částmi přiléhaly k vnitřní stěně městské hradby. Jižně přes ulici se nacházel od 1. poloviny 13. století tzv. herburský klášter, od konce 16. století přeměněný na jezuitskou kolej a v závěru 18. století na vojenská kasárna.

Od října letošního roku probíhá památková obnova koruny a vnitřního líce bezmála 30 metrů dlouhého úseku středověké městské hradby (renovaci předcházel zjišťovací archeologický výzkum, o kterém jsme zde již částečně informovali. https://www.archaiabrno.org/home_cs/…

Po odstranění cementového spárování velmi dobře vystoupil na povrch původní stavební materiál i použitá technika výstavby, ale také novověké a recentní zásahy do vnitřního líce zdiva. Torzo hradebního zdiva bylo v roce 2005 rekonstruováno ne zcela vhodným postupem. Došlo k přezdění některých částí nepůvodním druhem stavebního kamene, technikou nerespektující strukturu zdiva a celek byl pak bohatě „přespárován“ cementovou maltou. Doufejme, že letošní obnova bude v tomto úspěšnější. Sami se o tom můžete přesvědčit, stačí se jen při procházce po Jezuitské otočit do průjezdu domu.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.

Šedesát let výzkumu Pohanska

15. 12. 2019 – Marek Peška – zobrazit

  Stanovit přesné datum počátků hradiska Pohansko, které sahají až do období předcházející Velké Moravě, je velmi nesnadné. Krok za krokem se však k němu kolegové z Masarykovy univerzity blíží a to s menší odchylkou, než je tomu u pověstných cimrmanových bot... Šedesát let výzkumu Pohanska

11. 12. 2019Ohlédnutí za letošní sezónou vykopávek v louckém klášteře u Znojma…

09. 12. 2019Ivan Minář – Lidová architektura v kraji Vysočina s podtitulem Zděné stavby v 19. století

03. 12. 2019Domy z celého Rakouska – skanzen Stübing

27. 11. 2019Ohrožení archeologického dědictví v Amazonii…

26. 11. 2019Jihlavské domy s vysokými síněmi a pozvánka na další prohlídku Šimon Kochan

25. 11. 2019Jihlavské domy s vysokými síněmi a pozvánka na další prohlídku

25. 11. 2019Archeologický výzkum v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

21. 11. 2019Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.O skanzenech díl III.

20. 11. 2019Započala rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově