Výpověď letokruhů k poctě Josefu Kynclovi

31. 10. 2019 – Marek Peška

Dendrochronologie aneb datování dřevěných konstrukcí pomocí letokruhů se u nás ve větší míře praktikuje již 30 let. Dle mého názoru jde o jeden z nejpřínosnějších přírodovědných oborů v oblasti průzkumu staveb, ale i archeologie. K poctě významného životního jubilea zakladatele tohoto oboru v našich zemích Ing. Josefa Kyncla uspořádali kolegové z národního památkového ústavu malý seminář s názvem „Výpověď letokruhů“. Akce proběhla minulý týden v Metodickém centru pro muzea v přírodě ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Ostravě. Zazněly zde příspěvky z oblasti samotné dendrochronologie, památkové péče, historie staveb, archeologie, etnologie a muzeologie. Možná mohla být větší účast, nicméně i tak přednášky ukázaly jak nepostradatelným oborem dnes dendrochronologie je. Velmi aktuální v souvislosti se současnou změnou klimatu byla zvláště první přednáška Josefa Kyncla, která zabrousila i do geochronologie. Dechberoucí bylo datování dvou neolitických studní, jejichž stavba sahá hlouběji než 5000 let před Kristem. V této souvislost byla prezentována i dubová křivka Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií na Mendlově univerzitě v Brně, kterou kolegové prodloužili do období staršího 10 000 let! Obecně byly všechny příspěvky velmi zajímavé a možná se dočkáme i jejich písemného záznamu. Každopádně organizátorům patří velký dík!

Pokud by se někdo rád dozvěděl něco zajímavého o dendrochronologii, doporučuji knihu Josefa Kyncla „Letokruhy jako kalendář i záznamník. Zajímavosti z dendrochronologie“, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2017 (ISBN 978-80-271-0198-6). Kniha je psána opravdu velmi poutavě a i amatérský milovník přírody, památek a historie se zde dozví mnoho zajímavého. Všem doporučuji! Také se lze podívat na stránky - http://dendrochronologie.cz. Zde je i neúplný seznam datovaných prvků z celé České republiky.

https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/akce/44598-mezioborova-konference-vypoved-letokruhu


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.

Šedesát let výzkumu Pohanska

15. 12. 2019 – Marek Peška – zobrazit

  Stanovit přesné datum počátků hradiska Pohansko, které sahají až do období předcházející Velké Moravě, je velmi nesnadné. Krok za krokem se však k němu kolegové z Masarykovy univerzity blíží a to s menší odchylkou, než je tomu u pověstných cimrmanových bot... Šedesát let výzkumu Pohanska

11. 12. 2019Ohlédnutí za letošní sezónou vykopávek v louckém klášteře u Znojma…

09. 12. 2019Ivan Minář – Lidová architektura v kraji Vysočina s podtitulem Zděné stavby v 19. století

03. 12. 2019Domy z celého Rakouska – skanzen Stübing

27. 11. 2019Ohrožení archeologického dědictví v Amazonii…

26. 11. 2019Jihlavské domy s vysokými síněmi a pozvánka na další prohlídku Šimon Kochan

25. 11. 2019Jihlavské domy s vysokými síněmi a pozvánka na další prohlídku

25. 11. 2019Archeologický výzkum v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

21. 11. 2019Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm.O skanzenech díl III.

20. 11. 2019Započala rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově