návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Výzkum na Trnité III.

pondělí  29. 4. 2019 – Antonín Zůbek - Michal Bučo – skrýt článek

Po velikonočních svátcích jsme ukončili třetí fázi záchranného archeologického výzkumu na ulici Trnité, který probíhá v souvislosti s výstavbou nového komplexu „Paláce Trnitá“. Aktuálně byla zkoumána plocha pod domem č. 24, jehož demolice se uskutečnila v polovině března 2019. V daném místě je na nejstarších plánech z poloviny 19. zachycena jedna z usedlostí původní předměstské osady Trnité. Výzkum potvrdil kontinuitu v existenci této usedlosti, jejíž počátek lze předběžně usadit do 14. až 15. století. Získány byly důležité poznatky k jejímu stavebnímu vývoji s výrazným předělem v 17. století, kdy došlo k nahrazení dřevohliněné zástavby konstrukcemi zděnými na maltu. Po určitou dobu však byly jistým podílem nezděné konstrukce stále užívány. Ostatní zkoumané situace dokládají vybavení usedlosti a odrážejí procesy související s jejím provozem a všedním životem jejích obyvatel.

Dokumentovány byly zásobní a odpadní jámy a zakopané ostatky zvířat (např. pěti koní). V předchozích fázích výzkumu byly odhaleny relikty dvou sousedních usedlostí (zápisníček říjen 2018 a leden 2019). V souhrnu byly získány velice důležité informace k určení charakteru a vývoje zástavby jedné z dílčích jednotek sídelní struktury, která se rozvinula v bezprostředním okolí středověkého a novověkého Brna. V brněnských podmínkách se jedná o zásadní a svým způsobem ojedinělý soubor poznatků, který však bude mít významný přínos také k problematice zaniklých vesnic v širším prostorovém kontextu, přinejmenším českých zemí.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english